Kőbányai "kutyás" fejlesztések

Oszvald György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Oszvald György

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a kőbányai önkormányzat "Én felelős kőbányai gazdi vagyok" elnevezésű programjának hivatalos, teljes és részletes, megvalósításra váró elemeket tartalmazó írásos változatát, illetve hogy ezt mikor és ki alkotta meg, mikor és ki fogadta el hivatalosan, továbbá ennek részletes hatástanulmányát és költségelemzését

- a kőbányai önkormányzat kutyafuttató-fejlesztési programjának hivatalos, teljes és részletes, megvalósításra váró elemeket tartalmazó írásos változatát, illetve hogy ezt mikor és ki alkotta meg, mikor és ki fogadta el hivatalosan, továbbá ennek részletes hatástanulmányát és költségelemzését

- a kőbányai önkormányzat kutyafuttatásra alkalmas területek kijelölési, kialakítási és fejlesztési programjának hivatalos, teljes és részletes, megvalósításra váró elemeket tartalmazó írásos változatát, illetve hogy ezt mikor és ki alkotta meg, mikor és ki fogadta el hivatalosan, továbbá ennek részletes hatástanulmányát és költségelemzését

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 30.

Üdvözlettel:

Oszvald György

Hivatkozása ide

Feladó: Oszvald György

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A törvény értelmében a "kutyás fejlesztésekre" vonatkozó adatigénylést 2016. április 15-ig kellett volna teljesíteniük. Ugyanakkor még 15 nap a
rendelkezésükre áll. Felhívom a figyelmüket, hogy utána a közérdekű adat szolgáltatása bírósági úton kikényszeríthető.

Üdvözlettel:

Oszvald György

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Krisztián
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Oszvald György Úr!

 

A kőbányai „kutyás” fejlesztésekkel kapcsolatos közérdekűadat-igénylésére
az alábbi tájékoztatást adom.

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 30. pontja szerint a polgármester dönt
a kutyafuttató, a kutyaürülék-gyűjtő, a hulladéksziget és a közhasználatú
illemhelyek helyszínéről és telepítéséről. A Képviselő-testület a
költségvetési rendeletében dönt az említett létesítmények kialakításához
és a fejlesztéshez szükséges előirányzatról. Az önkormányzati rendeletek
és egyéb döntések végrehajtásáért a polgármester és a jegyző a felelős.

 

Az egyes önkormányzati döntések, rendeletek végrehajtása folyamatos
cselekményeket, végrehajtási döntéseket igényel, amelyekről kivételes
esetben készülnek formális programok, dokumentumok.

Az Ön által említett felelős kőbányai gazdi vagyok program sem formálisan
elfogadott dokumentum, hanem az Önkormányzat célkitűzéseinek, a
megvalósítandó intézkedéssorozatnak a filozófiáját jelenti, amely az egyes
eredményekben, a döntések végrehajtásának folyamatában mutatkozik meg.
Ennek részét képezi például a kerületi kutyafuttató területek nagyívű
fejlesztése, a kutyaiskolai képzésben történő részvétel tervezett
támogatása, kutyás etikai kódex előkészítése, illetve számos kutyás
rendezvény szervezése.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódóan az Önkormányzat 2016.
évi költségvetésében biztosított pénzügyi keret felhasználásával a
Polgármesteri Hivatal, a Kőkert Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. az alábbi fejlesztéseket valósítja meg:

a) Rottenbiller parki kutyafuttató bővítése a meglévő terület ötszörösére,

b) Csajkovszkij parki kutyafuttató felújítása és kutyafuttatásra kijelölt
terület kialakítása,

c) Óhegy parkban 22 000 m²-es kutyafuttatásra kijelölt terület
kialakítása, valamint a régi zárt kutyafuttató helyett új kiépítése 2000
m²-es felületen,

d) Sportligetben két helyszínen, összesen 31 700 m²-es területen
kutyafuttatásra kijelölt terület kialakítása,

e) kutya-WC kialakítása három helyszínen,

f) új kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezése.

 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Képviselő-testület a
kutyafuttatók fejlesztésére 26 millió Ft fedezetet biztosított.

 

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását, egyúttal a késedelmes
válaszadásért szíves elnézését kérem.

 

Üdvözlettel,

Dr. Szabó Krisztián

 

______________________________

SZABÓ KRISZTIÁN DR.

jegyző

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Tel.: 06 (1) 4338-203

Fax.: 06 (1) 4338-205

E-mail: [1][email address]

 P Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondolja meg, hogy feltétlenül
szükséges-e! Minden nappal kevesebb fa él a Földön.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oszvald György:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei