Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Dr. Daher Pierre Főigazgató főorvos megbízása a munkaalkalmassági vizsgálat elvégzésére

Bán Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 3780 Edelény, Dankó Pista u. 80.Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Dr. Daher Pierre Főigazgató főorvos megbízása a munkaalkalmassági vizsgálat elvégzésére kiadott megbízást . Valamint az elvégzett vizsgálatok ellenértéke azt milyen formában fizeti meg a munkavállaló a megbízott személy részére .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: ÁEEK É-Mo Térségi Igazgatóság
Állami Egészségügyi Ellátó Központ


Attachment image001.png
5K Download

Attachment Dr.Daher Pierre munkaszerz d s kieg sz t s.pdf
30K Download View as HTML


Tisztelt Bán Béla!

 

A 2018. szeptember 18-án érkezett, „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés
- Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Dr. Daher Pierre Főigazgató főorvos
megbízása a munkaalkalmassági vizsgálat elvégzésére” tárgyú megkeresését
megkaptuk, azzal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

 

Mellékelten megküldöm a kért dokumentumot, melyben az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 30. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adatok körébe nem tartozó
adatokat felismerhetetlenné tettük.

 

A vizsgálatok ellenértékére vonatkozó kérdése nem egyértelmű. Tájékoztatom
azonban, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a foglalkozás
egészségügyi vizsgálatok ellenértékét nem a munkavállalók fizetik meg,
hanem azok a munkáltatót terhelik.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:

Dr. Jakó Ildikó
igazgató

Észak-Magyarországi Térségi Igazgatóság
  [1]cid:image003.png@01D35EE5.98413B90
H-3530 Miskolc, Kálvin J. u. 1/A. I.em. 101. 

tel.: +36 46-500-080 / 500-081

fax: +36 46-500-084

e-mail: [2][email address]  

[3]www.aeek.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt ÁEEK É-Mo Térségi Igazgatóság!

Köszönöm válaszát

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bán Béla:
Csak a(z) Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei