Kölcsönzések IM 2015-2018

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Iparművészeti Múzeum részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Iparművészeti Múzeum munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Iparművészeti Múzeum munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015.01.01. és 2018.12.31. között - a közgyűjtemények részére történő kölcsönzések kivételével - az Iparművészeti Múzeumból kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, az alkotások nevét/címét, a műtárgyak életkorát, a kölcsönzések időtartamát, az alkotások tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönző megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 10.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Heltai Erzsébet
Iparművészeti Múzeum


Attachment K lcs nz si id tartam.docx
13K Download View as HTML

Attachment K lcs nz megnevez se t rol s helye.docx
14K Download View as HTML

Attachment T rgyak megnevez se letkora.docx
22K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Az Ön alábbi közérdekű adatigénylésére válaszul csatolva küldjük az
Iparművészeti Múzeum 2015. január 1. és 2018. december 31. között, nem
közgyűjteményi intézmények számára kölcsönzött műtárgyainak megnevezését,
életkorát, a kikölcsönzés idejét, valamint a kölcsönző intézmények nevét
és a kiállítási helyet tartalmazó listákat. Kiemeljük, hogy intézményünk a
kölcsönzött műtárgyakat rendszeresen, évente szemlézi és a szerződéseket
ez alapján hosszabbítja meg.

 

Cselovszki Zoltán mb. főigazgató úr megbízásából, üdvözlettel,

 

Heltai Erzsébet

titkárságvezető
Főigazgatói Titkárság

Iparművészeti Múzeum

1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Tel: +36 1 499 9303

Mob: +36 70 372 5095
[1][email address]

[2]www.imm.hu

 

 

------------------------------------------------------------------------

Feladó: Erdélyi Katalin <[3][FOI #12110 email]>
Elküldve: 2019. január 10., csütörtök 10:32
Címzett: Információ
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Kölcsönzések IM 2015-2018

 

Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2015.01.01. és 2018.12.31. között - a közgyűjtemények részére történő
kölcsönzések kivételével - az Iparművészeti Múzeumból kikölcsönzött
műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, az
alkotások nevét/címét, a műtárgyak életkorát, a kölcsönzések időtartamát,
az alkotások tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a
kikölcsönző megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 10.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #12110 email]

Ha a(z) Iparművészeti Múzeum nem a(z) [5][Iparművészeti Múzeum request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.imm.hu/
3. mailto:[FOI #12110 email]
4. mailto:[FOI #12110 email]
5. mailto:[Iparművészeti Múzeum request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Heltai Erzsébet!

Köszönöm szépen a választ, azonban így, hogy az általam kért információkat 3 külön táblázatba tették, nem teljesítették maradéktalanul az adatigénylésemet, mert az adatok ily módon nem azonosíthatóak be.

Kérem, szíveskedjenek a kért adatokat egy összesített listában megküldeni részemre, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mely tárgyakat ki (milyen intézmény) kölcsönözte ki, és mekkora időtartamra.

Ajánlom szíves figyelmükbe a Szépművészeti Múzeum adatszolgáltatását, amelyben a múzeum az azonos tárgyú adatigénylésemre válaszul egy darab listában összesítve küldte meg a kért adatokat.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kol...

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Iparművészeti Múzeum munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kölcsönzések NM 2015-2018

A(z) Nemzeti Múzeum részére Erdélyi Katalin által

Műtárgykölcsönzések KM

A(z) Kiscelli Múzeum részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei