KOLHÖK közéleti ösztöndíj

Kis György Márk küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis György Márk

Delivered

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzata tisztségviselőinek a KolHÖK-ben való tisztségükért nyújtott közéletiösztöndíj-kifizetéseit 2016. június 1-től az adatigénylés teljesítéséig, kereshető táblázatban (Excel, vagy annak megfelelő), az alábbi bontásban:

- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult kara,
- a kiutalás indoka/jogcíme/célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték
- az átutalás napja
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják;

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 27.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda


Attachment attachment.png
14K Download

Attachment attachment.png
23K Download


 

  [1]cimer_szin

 

                                                                               
                                                                               
                EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

REKTORI KABINET

Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

Kis György Márk úr részére
Emailen:  <[2][FOI #9458 email]>

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
szerinti közérdekű adatmegismerési igénnyel fordult az Egyetemhez. 

Mivel az Ön által benyújtott adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve
nagyszámú adatra vonatkozik – az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján -, az Infotv. 29. § (1) bekezdésében foglalt határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2017. július 07.

Tisztelettel:

 

dr. Rigó Kinga

adatvédelmi felelős 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda


Attachment dgpkenojfpfpadaj.png
14K Download

Attachment gnloipbhaiafcllj.png
23K Download

Attachment utf 8 ELTE KOLH K tisztv k z leti 20160601 20170726.xlsx
31K Download View as HTML


 

  [1]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Rektori Kabinet

Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

Kis György Márk Úr részére
Emailen:  [2]<[FOI #9458 email]>

                                                                                                                                                                                                           
                                              
                                                                             
                                                                       
                                                                       
                        Melléklet: 1 db Excel fájl

                                                                       
                                                                       
                                     

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az alábbi közérdekű adatmegismerési igénnyel fordult az Egyetemhez:

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ELTE
Kollégiumi Hallgatói Önkormányzata tisztségviselőinek a KolHÖK-ben való
tisztségükért nyújtott közéletiösztöndíj-kifizetéseit 2016. június 1-től
az adatigénylés teljesítéséig, kereshető táblázatban (Excel, vagy annak
megfelelő), az alábbi bontásban:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult kara,
- a kiutalás indoka/jogcíme/célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték
- az átutalás napja
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják;
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel."

Kérésének megfelelően csatoltan küldöm az igényelt adatokat tartalmazó
Excel táblázatot.

 

Budapest, 2017. július 26.

Tisztelettel:

Rigó Kinga sk. 

adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis György Márk:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei