Kollégiumi férőhelyek kiosztása az elmúlt tanévben

plaidshirt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eszterházy Károly Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: plaidshirt

Delivered

Tisztelt Eszterházy Károly Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben. Továbbá kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét kritériumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Kőfalusi Eszter
Eszterházy Károly Egyetem


Attachment Koll giumi f r helyek kioszt sa Campusonk nt.pdf
404K Download View as HTML

Attachment MB06801 EKE kollegiumok palyazat EGER 201805 magasabb evfolyam.pdf
407K Download View as HTML

Attachment MB06901 EKE kollegiumok palyazat EGER 201807 I evfolyam.pdf
404K Download View as HTML

Attachment MB07001 EKE kollegiumok palyazat GYONGYOS 201805 magasabb evfolyam.pdf
408K Download View as HTML

Attachment MB07201 EKE kollegiumok palyazat GY NGY S 201807 I evfolyam.pdf
407K Download View as HTML

Attachment MB07401 EKE kollegiumok palyazat JASZBERENY 201805 magasabb evfolyam.pdf
414K Download View as HTML

Attachment MB07501 EKE kollegiumok palyazat J SZBER NY 201807 I evfolyam.pdf
412K Download View as HTML

Attachment MB07601 EKE kollegiumok palyazat SAROSPATAK 201805 magasabb evfolyam.pdf
407K Download View as HTML

Attachment MB07701 EKE kollegiumok palyazat SAROSPATAK 201807 I evfolyam.pdf
402K Download View as HTML


Tisztelt Kovács Ákos Úr!

A 2019. július 14-én kelt „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Kollégiumi férőhelyek kiosztása az elmúlt tanévben” tárgyú elektronikus levelében foglalt adatigénylésére csatoltan küldöm az Eszterházy Károly Egyetem Kollégiumi férőhelyek kiosztása Campusonként c. kimutatásunkat.

Egyetemünkön a kollégiumi jelentkezések elbírálásnak rendjét az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer c. szabályzat VII. fejezete tartalmazza. Elérhetősége:
https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/koz...

Jelen levelünkhöz csatoltan mellékeljük az alábbiakban felsorolt, kollégiumi pályázati nyomtatványainkat:

- MB06801 - EKE-kollegiumok_palyazat_EGER-201805-magasabb_evfolyam.pdf
- MB06901 - EKE-kollegiumok_palyazat_EGER-201807-I_evfolyam.pdf
- MB07001 - EKE-kollegiumok_palyazat_GYONGYOS-201805-magasabb_evfolyam.pdf
- MB07201 - EKE-kollegiumok_palyazat_GYÖNGYÖS-201807-I_evfolyam.pdf
- MB07401 - EKE-kollegiumok_palyazat_JASZBERENY-201805-magasabb_evfolyam.pdf
- MB07501 - EKE-kollegiumok_palyazat_JÁSZBERÉNY-201807-I_evfolyam.pdf
- MB07601 - EKE-kollegiumok_palyazat_SAROSPATAK-201805-magasabb_evfolyam.pdf
- MB07701 - EKE-kollegiumok_palyazat_SAROSPATAK-201807-I_evfolyam.pdf

Fentiek szerint kérjük adatszolgáltatásunkat teljesítettnek tekinteni és azt elfogadni.

üdvözlettel és köszönettel:

Dr. Kőfalusi Eszter
Rektori-Kancellári Hivatal
hivatalvezető
Jogi Osztály
osztályvezető
Eszterházy Károly Egyetem

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő plaidshirt:
Csak a(z) Eszterházy Károly Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei