Kolónia épületeinek bontása, a terület további sorsa, szakvélemények

Lakatos Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Lakatos Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2017. december 12-i közmeghallgatáson a Kolóniával kapcsolatban elhangzott, hogy amíg el nem dől véglegesen a Lenfonó hasznosításának sorsa, addig zöld felület marad. A Hírmondó 2017. novemberi számában a polgármester azt nyilatkozta, hogy: "a városképet csúfító épületet pedig lebontjuk, majd és a helyén zöld területet létesítünk."
Kérjük adják ki a decemberben a közmeghallgatáson említett (bontásra (és zöld terület kialakításra - ha azt is tartalmazza a szerződés)) vonatkozó pályázati kiírást és a győztes pályázóval megkötött szerződést, továbbá azt a szakvéleményt, ami alapján parkolót terveznek ott létesíteni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 2.

Üdvözlettel:

Lakatos Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Gaszt Gabriella
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download

Attachment Kol nia bont s szerz d s M sz ros Kft.pdf
2.5M Download View as HTML


Tisztelt Lakatos Zsuzsa!

 

Mellékelten megküldöm Önnek a 2011 Budakalász, Kolónia utca 1-3. szám
alatti bérlakások bontási szerződését.

 

Tisztelettel

 

 

 

[1]cid:image001.jpg@01D1B4FD.DC2E6A50  

 

Gasztné Lakatos Gabriella

Vagyongazdálkodási ügyintéző

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266

E-mail: 
[2][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lakatos Zsuzsa:
Csak a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei