Költségvetések és egyéb adatok

Kis György Márk küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis György Márk

Tisztelt Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az elmúlt 5 évre visszamenőleg (2010. januártól 2015. októberéig),
az 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. alatt található Központi
Könyvtárra vonatkozóan az alábbi adatokat:

- a Központi Könyvtár éves költségvetései tételekre lebontva: fenntartási költségek, alkalmazottak bérei, stb.
- a Központi Könyvtár beiratkozott olvasóinak száma hónapokra lebontva. Amennyiben nyilvántartják, kérem, különítsék el a csak helyben olvasást lehetővé tevő olvasójeggyel rendelkező olvasókat, a kölcsönzésre is jogosultaktól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 8.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Hivatkozása ide

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár


Attachment 2015 1221 valasz Kis Gyorgy Mark.pdf
32K Download View as HTML


Tisztelt Kis György Márk!

2015. december 8-ai dátumú, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárhoz eljuttatott közérdekű adatigénylésére a következő választ adjuk:

Kérés:
Szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az elmúlt 5 évre visszamenőleg (2010. januártól 2015 októberéig), az 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. alatt található Központi Könyvtárra vonatkozóan az alábbi adatokat:

- a Központi Könyvtár éves költségvetései tételekre lebontva: fenntartási költségek, alkalmazottak bérei, stb.

Válasz:
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egy 50 tagkönyvtárból álló intézmény, egységes költségvetéssel. A könyvtár költségvetési szervként beszámolóit minden évben közzéteszi honlapján. A beszámoló előirányzatonként tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását.

A jelentéseket a következő címeken érheti el:
2010: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jel...
2011: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jel...
2012: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jel...
2013: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jel...
2014: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jel...

Tájékoztatjuk, hogy a könyvtár költségvetése nem könyvtáranként (pl. Központi Könyvtár) készül, hanem intézményi szinten, kiadásnemenként tervezzük meg az összes várható kiadást. Mindazonáltal, a Központi Könyvtárat illetően, kérésére, a következő további adatokat tudjuk rendelkezésére bocsátani:

a) A Központi Könyvtár éves költségvetésének tételi közül a fenntartási költségek Az épület költségek tartalmazzák a közvetlenül épületre elszámolható költségen kívül a ráosztott költségeket is.

2010 121.596 eFt
2011 123.479 eFt
2012 136.289 eFt
2013 124.608 eFt
2014 132.150 eFt
2015. 10. hó 100.662 eFt

b) A Központi Könyvtár éves költségvetési tételei közül az alkalmazottak bérei
Külön a Központi Könyvtárra vonatkozó legyűjtésre nincs lehetőség, nem készül elkülönített költségvetés a KK személyi juttatásaira. Az adatok az intézmény egészére vonatkoznak, ami tartalmazza a tagkönyvtári hálózat és a gazdasági-, műszaki terület adatait is.

2010. Rendszeres személyi juttatások 956 429 Ft Személyi juttatások összesen 1 268 955 Ft
2011. Rendszeres személyi juttatások 925 395 Ft Személyi juttatások összesen 1 184 548 Ft
2012. Rendszeres személyi juttatások 907 851 Ft Személyi juttatások összesen 1 165 477 Ft
2013. Rendszeres személyi juttatások 912 104 Ft Személyi juttatások összesen 1 092 372 Ft
2014. Törvény szerinti illetmények 936 877 Ft Személyi juttatások összesen 1 060 442 Ft
2015. október 31-ig Törvény szerinti illetmények 785 639 Ft Személyi juttatások összesen 818 500 Ft

Kérdés:
- a Központi Könyvtár beiratkozott olvasóinak száma hónapokra lebontva. Amennyiben nyilvántartják, kérem, különítsék el a csak helyben olvasást lehetővé tevő olvasójeggyel rendelkező olvasókat, a kölcsönzésre is jogosultaktól.

Válasz:
Szintén megtalálhatja honlapunkon a könyvtárszakmai jelentéseket is, amelyekben – a hatályos előírások szerint – minden évben közzétesszük a regisztrált olvasók számát is (l. főadatok tábla). (A minisztérium az intézményi statisztikai jelentésekben csak a regisztrált olvasók számát kéri a nyilvános könyvtáraktól.)

A jelentésekben látható adatok alapján a Központi Könyvtár érvényes regisztrációval rendelkező olvasóinak száma a kért időszakban a következőképpen alakult:

Érvényes regisztrált használók száma a Központi Könyvtárban
2010 97 297 fő
2011 96 287 fő
2012 98 291 fő
2013 109 493 fő
2014 111 559 fő

Mivel pontos adatokat mindig csak egy adott évet lezáróan, a következő év elején tudunk adni, a 2015-ös adatokat 2016. február 29-én tudjuk rendelkezésére bocsátani.

Könyvtárunk iránti érdeklődését köszönve,

Üdvözlettel,
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis György Márk:
Csak a(z) Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei