Kommunikációs, marketing és média költések

KecsUP küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: KecsUP

Delivered

Tisztelt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2019-ban és 2019-ben az év első 9 hónapjában kommunikáció, marketing és média témakörökben kötött szerződéseket. Kérem, hogy adatszolgáltatása terjedjen ki Kecskemét MJV Önkormányzata által kötött szerződésekre, Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatala által kötött szerződésekre, Kecskemét MJV Polgármestere által megkötött szerződésekre és az előzőekben megnevezett szervezetek, mint kedvezményezettek által elnyert EU pályázatokra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 24.

Üdvözlettel:

KecsUP

Hivatkozása ide

Feladó: Boros Anita
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 27352 2 KecsUP k z rdek adatig nyl se k lts gt r t s r l t j koztat s.pdf
103K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm dr. Határ Mária Jegyző Asszony 27352-2/2019. számú
válaszlevelét további szíves felhasználásra.

 

Tisztelettel:

 

dr. Boros Anita

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: KecsUP

Delivered

Tisztelt Boros Anita!

Itt is megküljük jegyző asszonynak írt levelünket. Várjuk válaszukat!

-------------------
Tisztelt Dr. Határ Mária, jegyző!

Adatigénylésünkre október 29-én küldött válaszára reagálva közöljük, hogy közérdekű adatigénylésünket fenntartjuk és kérjük, hogy az ön által hivatkozott 383 oldalnyi iratot elektronikus formában, a 23785409#cegkapu biztonságos kézbesítési tárhelyre vagy a [email address] email címre küldje meg 8 napon belül.

Az ön által jelzett költséget nem fogadjuk el, azt irreálisnak és jogtalannak tartjuk. A 2011. CXII törvény NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) értelmezése és bírói alkalmazása ellentétes az ön levelében foglaltakkal.

Az általunk kért szerződések, adatok nyilvántartása egy jól működő önkormányzatnak és polgármesteri hivatalnak az alapfeladatai közé tartozik, ezért ezek előkeresése, másolása és szkennelése nem jelentheti a munkaerőforrás aránytalan igénybevételét. Amennyiben az eredeti adatigénylés által biztosított határidőn, de legkésőbb 8 napon belül nem küldik meg a kért adatokat és iratokat elektronikus változatban a fent megadott cégkapu tárhelyre, akkor kénytelenek leszünk a NAIH-hoz fordulni az ügy kivizsgálást kérve.

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Kecskemét, 2019. november 5.
KecsUP
------------

Üdvözlettel:

KecsUP

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei