Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KecsUP, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kommunikációs, marketing és média költések az Intézmény és Piacfenntartó Szervezetnél

KecsUP küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for KecsUP to read recent responses and update the status.

Feladó: KecsUP

Delivered

Tisztelt Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első 9 hónapjában kommunikáció, marketing és média témakörökben kötött szerződéseket. Kérem, hogy adatszolgáltatása terjedjen ki Intézmény és Piacfenntartó Szervezet által kötött szerződésekre, és a Intézmény és Piacfenntartó Szervezet mint kedvezményezett vagy konzorciumi tag által elnyert EU pályázatokra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 23.

Üdvözlettel:

KecsUP

Hivatkozása ide

Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Kommunik ci s marketing s m dia k lt sek az Int zm ny s Piacfenntart Szervezetn l.txt
4K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<=?UTF-8?Q?=22K=C3=B6zAdat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=@kimittud.org>
(expanded from
<=?UTF-8?Q?=22K=C3=B6zAdat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=>): unknown
user: "=?utf-8?q?=22k=c3=b6zadat=0ak=c3=b6z=c3=a9rdek=c5=b1_adat?="

<=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9sek_Int=C3=A9zm=C3=A9ny_=C3=A9s?=@kimittud.org>
(expanded from
<=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9sek_Int=C3=A9zm=C3=A9ny_=C3=A9s?=>): unknown
user: "=?utf-8?q?_ig=c3=a9nyl=c3=a9sek_int=c3=a9zm=c3=a9ny_=c3=a9s?="

<=?UTF-8?Q?_Piacfenntart=C3=[email address]> (expanded from
<=?UTF-8?Q?_Piacfenntart=C3=B3_Szervezet>): unknown user:
"=?utf-8?q?_piacfenntart=c3=b3_szervezet"

<?=@kimittud.org> (expanded from <?=>): unknown user: "?="

Hivatkozása ide

Feladó: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét


Attachment attachment.jpg
2K Download

Attachment 2015 Alf ldi R gi Magazin.pdf
225K Download View as HTML

Attachment 2015 Kecskem ti Lapok keretszerz d s 1.pdf
198K Download View as HTML

Attachment 2015 KTV Egy ttm k d si szerz d s.pdf
415K Download View as HTML

Attachment 2016 Alf ldi R gi Magazin.pdf
363K Download View as HTML

Attachment 2016 Napi hu.pdf
232K Download View as HTML

Attachment 2016 Pet fi Lap Mediaworks.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment 2017 Alf ldi R gi Magazin.pdf
345K Download View as HTML

Attachment 2017 BT Press K nyv s Lapkiad Bt.pdf
216K Download View as HTML

Attachment 2017 Gong R di meg llapod s.pdf
240K Download View as HTML

Attachment 2018 Alf ldi R gi Magazin.pdf
377K Download View as HTML

Attachment 2018 B BOR 2009 KFT Facebook kamp ny.pdf
478K Download View as HTML

Attachment 2018 Gong R di meg llap Vigass g.pdf
184K Download View as HTML

Attachment 2018 Gong R di meg llapod s.pdf
232K Download View as HTML

Attachment 2019 Gong R di Vigass g II.pdf
227K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a kért adatigénylés kapcsán az Intézmény- és
Piacfenntartó Szervezet szerződéseit.

 

Tisztelettel:

 

Kovácsné Fazekas Ildikó

szervezési főelőadó

 

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

6000 Kecskemét, Budai utca 2/A.

Tel.: 06-20/348-4857, 76/503-210

E-mail: [email address]

[1]cid:image001.jpg@01D1B5B5.54EEF6F0

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: KecsUP

Delivered

Tisztelt Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet!

Köszönjük az adatokat és iratokat.

Kérjük, pontosítsa, hogy a Bíbor 2009 Kft-vel kötött határozatlan idejű szerződés meddig állt fenn és milyen kifizetések tartoznak hozzá.

Kérjük, nyilatkozzon, hogy további kommunikációs, marketing és média kiadásai a jelzett időszakban nem voltak. Ha mégis, akkor kérjük, hogy az erre vonatkozó szerződéseket, megrendeléseket is küldjék meg.

Az eddig megküldött adatok összefoglalását itt tudják ellenőrizni, várjuk visszajelzésüket, hogy helyesen értelmeztünk e mindent:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...

Üdvözlettel:

KecsUP

Hivatkozása ide

Feladó: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét

Tisztelt Címzett!

Adatpontosítással kapcsolatos felhívására tájékoztatom, hogy a Bíbor 2009 Kft-vel kötött szerződés vonatkozásában megrendelés egyetlen alkalommal történt, a szerződés 2. pontjában foglaltak szerint. További megrendeléssel nem éltünk a Bíbor 2009 Kft felé.

Média kiadás vonatkozásában tájékoztatom, hogy 2019. szeptembertől kezdődően a Szuperinfó információs lapban álláshirdetéseket teszünk közzé, a megrendelések e-mailben történtek. Szeptember hónapban 7560.-Ft + Áfa összegű hirdetésünk volt.
Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet részéről további kommunikációs, marketing és médiakiadások nem keletkeztek.

Tisztelettel:

Kovácsné Fazekas Ildikó
szervezési főelőadó

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
6000 Kecskemét, Budai utca 2/A.
Tel.: 06-20/348-4857, 76/503-210
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét


Attachment attachment.jpg
2K Download

Attachment 2016 Berente Imre honlapk sz t s.pdf
4.1M Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Adatpontosítással kapcsolatos felhívására tájékoztatom, hogy a Bíbor 2009
Kft-vel kötött szerződés vonatkozásában megrendelés egyetlen alkalommal
történt, a szerződés 2. pontjában foglaltak szerint. További
megrendeléssel nem éltünk a Bíbor 2009 Kft felé.

 

Média kiadás vonatkozásában tájékoztatom, hogy 2019. szeptembertől
kezdődően a Szuperinfó információs lapban álláshirdetéseket teszünk közzé,
a megrendelések e-mailben történtek. Szeptember hónapban 7560.-Ft + Áfa
összegű hirdetésünk volt.

 

Továbbá adatszolgáltatásunkat még egy szerződéssel szeretnénk
kiegészíteni, melyet mellékelten megküldök.

 

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet részéről további kommunikációs,
marketing és médiakiadások nem keletkeztek.

 

Tisztelettel:

 

Kovácsné Fazekas Ildikó

szervezési főelőadó

 

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

6000 Kecskemét, Budai utca 2/A.

Tel.: 06-20/348-4857, 76/503-210

E-mail: [email address]

[1]cid:image001.jpg@01D1B5B5.54EEF6F0

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KecsUP, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei