Kommunikációs, marketing és média költések a Kecskeméti Városgazdasági Kft.-nél

KecsUP küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kecskeméti Városgazdasági Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: KecsUP

Delivered

Tisztelt Kecskeméti Városgazdasági Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első 9 hónapjában kommunikáció, marketing és média témakörökben kötött szerződéseket. Kérem, hogy adatszolgáltatása terjedjen ki Kecskeméti Városgazdasági Kft. által kötött szerződésekre és a Kecskeméti Városgazdasági Kft., mint kedvezményezett vagy konzorciumi tag által elnyert EU pályázatokra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 4.

Üdvözlettel:

KecsUP

Hivatkozása ide

Feladó: KecsUP

Delivered

Tisztelt Kecskeméti Városgazdasági Kft.!

Köszönjük a válaszokat, a megadott adatok alapján elkészült táblázatot itt ellenőrizhetik önök is: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...

Kelt: 2019. november 23.

Üdvözlettel:

KecsUP

Hivatkozása ide

Feladó: Városgazdasági Nonprofit Kft. Könyvelés
Kecskeméti Városgazdasági Kft.


Attachment attachment.jpg
3K Download


Tisztelt Kecs UP !

 

Tájékoztatjuk, hogy a KRHK Nonprofit Kft 2017. november 29-én beolvadással
megszűnt.

Általános jogutódja a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

 

Az Önök által jelzett korábbi időszakban kommunikációs, marketing és média
tárgykörben költés nem keletkezett a KRHK Kft-nél.

 

 

Kérem a fentiek szíves elfogadását.

 

 

Tisztelettel :

 

Csongor Attila

    ügyvezető

 

Városgazdasági Nonprofit Kft.

H-6000 Kecskemét,

Béke fasor 71/A

 

Tel: 76-501-910

[1]cid:image001.jpg@01D23032.95C01FE0

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Kecskeméti Városgazdasági Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei