Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KecsUP, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kommunikációs, marketing és média költések a KIK-For Kft.-nél

KecsUP küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for KecsUP to read recent responses and update the status.

Feladó: KecsUP

Delivered

Tisztelt KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első 9 hónapjában kommunikáció, marketing és média témakörökben kötött szerződéseket. Kérem, hogy adatszolgáltatása terjedjen ki Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. által kötött szerződésekre, és a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. mint kedvezményezett vagy konzorciumi tag által elnyert EU pályázatokra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 22.

Üdvözlettel:

KecsUP

Hivatkozása ide

Feladó: KecsUP

Delivered

Tisztelt KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.!

Elírás miatt frissítjük adatigénylésünket.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első 9 hónapjában kommunikáció, marketing és média témakörökben kötött szerződéseket. Kérem, hogy adatszolgáltatása terjedjen ki KIK-FOR Kft. által kötött szerződésekre, és a KIK-FOR Kft. mint kedvezményezett vagy konzorciumi tag által elnyert EU pályázatokra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 23.

Üdvözlettel:

KecsUP

Hivatkozása ide

Feladó: KIK-FOR Kft. Titkárság
KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.


Attachment Szerz d sek 1.pdf
471K Download View as HTML


Tisztelt KecsUP!

 

Csatoltan megküldöm a kért adatigénylést.

 

Tisztelettel:

 

KIK-FOR Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: KIK-FOR Kft. Titkárság
KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.


Attachment Szerz d sek 2.pdf
1.5M Download View as HTML


Tisztelt KecsUP!

 

Csatoltan megküldöm a kért adatigénylést.

 

Tisztelettel:

 

KIK-FOR Kft.

 

Hivatkozása ide

Feladó: KIK-FOR Kft. Titkárság
KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.


Attachment Szerz d sek 3.pdf
1.8M Download View as HTML


Tisztelt KecsUP!

 

Csatoltan megküldöm a kért adatigénylést.

 

Tisztelettel:

 

KIK-FOR Kft.

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: KIK-FOR Kft. Titkárság
KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.


Attachment Szerz d sek 4.pdf
1003K Download View as HTML


Tisztelt KecsUP!

 

Csatoltan megküldöm a kért adatigénylést.

 

Tisztelettel:

 

KIK-FOR Kft.

 

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KecsUP, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei