Kommunikációs, marketing és média költések a Termostar Kft.-nél

KecsUP küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. részére

Jelenleg a(z) Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. válaszát várjuk. Az adatigénylésre normális esetben jogszabály szerint nem később, mint (részletek).

Feladó: KecsUP

Delivered

Tisztelt Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első 9 hónapjában kommunikáció, marketing és média témakörökben kötött szerződéseket. Kérem, hogy adatszolgáltatása terjedjen ki Termostar Kft. által kötött szerződésekre, és a Termostar Kft. mint kedvezményezett vagy konzorciumi tag által elnyert EU pályázatokra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 22.

Üdvözlettel:

KecsUP

Hivatkozása ide

Feladó: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. - Titkárság 2
Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.


Attachment image001.png
25K Download

Attachment image002.png
0K Download


KECSUP.hu

Gunity Gábor főszerkesztő úr részére

 

 

Tisztelt Gunity Gábor Főszerkesztő Úr!

 

A közérdekű adatigénylés tárgyában 2019. november 22-én kelt levelére
tájékoztatásul jelezzük, hogy megkezdtük a kért adatok összegyűjtését.

 

A megfelelő dokumentumok összeállítását követően – kérésének megfelelően -
írásban küldjük meg Önnek az anyagot.

 

Addig is kérjük szíves türelmét.

 

Tisztelettel:

Horváth Attila
ügyvezető igazgató

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
Telefon: +36 76/486-746
Fax: +36 76/478-672
Honlap: [1]www.termostar.hu

E-mail: [2][Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. request email]

[3]cid:image003.png@01D28DFB.8CE3E920[4]termostar
P Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondolja meg, valóban szükséges-e.
Napról napra kevesebb fa lesz a világon.

 

Jelen e-mail üzenet a csatoltan érkező fájlokkal együtt magán-, illetve
üzleti titoknak minősül, illetőleg más adatvédelmi szabályok által védett
adatokat tartalmazhat, amelyet kizárólag az üzenet címzettje használhat
fel. Amennyiben Ön nem üzenetünk címzettje, tájékoztatjuk Önt, hogy a
továbbított adatok bármilyen módon, bárki részére történő továbbítása,
terjesztése, másolása, felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala tilos!
Abban az esetben, ha üzenetünk tévesen, az Ön részére került továbbításra,
kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket és szíveskedjen üzenetünket a
csatoltan érkezett fájlokkal, az azokról készült valamennyi másolattal
együtt rendszeréből véglegesen törölni.

 

This e-mail and file transmitted with it contains information which is
confidential and may also be legally privileged. It is intended solely for
the exclusive use of the addressee. If you are not the intended addressee,
please take notice that any distribution, copying, use disclosure of its
contents to any other person is prohibited! If you have received it in
error, please advise the sender immediately and delete the e-mail and any
copies of it from your system.

 

 

References

Visible links
1. http://www.termostar.hu/
2. mailto:[Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei