Kommunikációs tréning

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy hol és mikor tartottak kommunikációs tréninget az Országgyűlési Őrség tagjai számára!

2. Kérem, adják meg, hogy mekkora volt a képzés megtartásának teljes költsége! Kérem, ezt lebontva adják meg, így például a szállásra, konferencia-terem bérlésére, a tréninget tartó cég díjazására és az Országgyűlési Őrség munkatársainak utaztatására vonatkozóan is!

3. Kérem, adják, meg hogy mely cég vagy magánszemélyek tartották meg a tréninget, mi alapján kérték fel őket, és volt-e erre közbeszerzés!

4. Az Országgyűlési Őrség hány munkatársa vett részt a képzésen?

5. Miért volt szükség a kommunikációs tréningre? Korábban tartottak-e ilyet az állománynak?

6. A képzést a dolgozók szolgálatként számolhatták-e el?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 2.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Csikász Brigitta!

 

Ezúton újra elküldjük Önnek a 2016. december 14-én, 10:50 perckor
kiküldött válaszainkat:

 

 

1. Hol és mikor tartottak kommunikációs tréninget az Országgyűlési Őrség
tagjai számára!

 

2013-ban huszonöt alkalommal, összesen 50 tréningnapon, Budapesten került
sor ügyfélszolgálati-, protokoll és kommunikációs készségfejlesztő tréning
megtartására.

 

2015-ben 19 tréningnapon került sor, szintén Budapesten, haladó
ügyfélszolgálati, protokoll és kommunikációs készségfejlesztő tréning
megrendezésére.

 

2016-ban pedig egy tréningnapon került sor kommunikációs készségfejlesztő
tréningre Budapesten.

 

2. Kérem, adják meg, hogy mekkora volt a képzés megtartásának teljes
költsége! Kérem, ezt lebontva adják meg, így például a szállásra,
konferencia-terem bérlésére, a tréninget tartó cég díjazására és az
Országgyűlési Őrség munkatársainak utaztatására vonatkozóan is!

 

Év Kifizetett bruttó megbízási díj
2013 7 620 000
2014 0
2015 2 895 600
2016 152 400
összesen: 10 668 000

 

Tekintettel arra, hogy a kommunikációs tréningek megtartására Budapesten,
az Országgyűlési Őrség elhelyezésére szolgáló épületben került sor, a
képzésekkel összefüggésben szállás, konferencia-terem bérlési és utazási
költségek nem merültek fel.

 

3. Kérem, adják, meg hogy mely cég vagy magánszemélyek tartották meg a
tréninget, mi alapján kérték fel őket, és volt-e erre közbeszerzés!

 

A kommunikációs tréningeket a Matt Humán Tanácsadó Kft. tartotta (1222
Budapest, Kertész utca 16/B). A szolgáltatás megrendelésére közbeszerzési
eljárás keretében került sor.

 

4. Az Országgyűlési Őrség hány munkatársa vett részt a képzésen?

 

A kommunikációs tréningeken az Országgyűlési Őrség teljes objektumvédelmi
állománya, megközelítőleg 250 fő vett részt 2013-ban. 2015-ben és 2016-ban
ismétlő jelleggel összesen 202 fő képzésére került sor.

 

5. Miért volt szükség a kommunikációs tréningre? Korábban tartottak-e
ilyet az állománynak?

 

A kommunikációs tréningek alapvető célja az állomány interperszonális
készségeinek fejlesztése. A képzések során az állomány tagjai
tájékoztatást kaptak a hatékony tájékoztatás módszereiről, az ehhez
szükséges verbális és nonverbális eszközökről, a bizalom kiépítési
technikákról. A képzések külön hangsúlyt fektettek a fogyatékkal élő
belépőkkel kapcsolatos bánásmódra.

 

6. A képzést a dolgozók szolgálatként számolhatták-e el?

 

Tekintettel arra, hogy a kommunikációs tréningek megtartására az
érintettek szolgálatteljesítési idejében került sor, a dolgozók azt
szolgálatként számolták el.

Üdvözlettel:

                SAJTÓIRODA

1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.

         Telefon:+36 1 441 4263

             Fax:+36 1 441 4810

            [email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kiküldetések

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Csikász Brigitta által

Díszőrségváltás

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei