Komplex telep-program Jászberény, Jászapáti - EMMI

Szadai Levente küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szadai Levente

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telep-program - nevű támogatási
konstrukció keretében „A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja” elnevezésű projektre a Jászberény Város Önkormányzatával kötött szerződést és annak mellékleteit, valamint a "Komplex-telep program Jászapátiban" nevű projekt keretében Jászapáti Város Önkormányzatával megkötött szerződést és mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Szadai Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Jakus Viktória Lili
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Adatigénylő!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2016. szeptember 16. napján érkezett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylése (TÁMOP-5.3.6) kapcsán tájékoztatom, hogy a válaszadási határidő az Infotv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozással 15 nappal meghosszabbításra kerül.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel,

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C

E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jakus Viktória Lili
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment Anonimiz lt 0042.zip
3.5M Download

Attachment T MOP 5.3.6 v lasz Szadai Levente.pdf
41K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Méretkorlátozás miatt többszöri próbálkozás után sem tudom Önnek egyben
megküldeni az adatigényléshez kapcsolódó csatolmányokat , így ezen felül
plusz egy e-mailben küldöm a dokumnetumokat.

 

Üdvözlettel,

 

 

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

[1]Leírás: EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
cid:image001.jpg@01CFE2E3.9C4058B0 HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

 
H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL:
[2][email address]
[3]www.szechenyi2020.hu

 

 

 

 

From: Jakus Viktória Lili
Sent: Tuesday, October 11, 2016 9:23 AM
To: '[FOI #7431 email]'
Subject: RE: Közérdekű adat igénylés - Komplex telep-program Jászberény,
Jászapáti - EMMI

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm az Emberi Erőforrások Minisztériumához érkezett, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján
benyújtott közérdekű adatigénylése (TÁMOP-5.3.6.)  kapcsán készített 
válaszlevelet további szíves felhasználásra.

 

Üdvözlettel,

 

 

 

JAKUS VIKTÓRIA LILI

TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

 

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C

 

 

 

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG
[4]Leírás:
cid:image001.jpg@01CFE2E3.9C4058B0  
H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
MOBIL:  +36-30-526-6489

TEL.: +36-1-896-1912

FAX: +36-1-273-2580
E-MAIL:
[5][email address]
[6]www.szechenyi2020.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jakus Viktória Lili
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment Anonimiz lt 0043.zip
3.9M Download


Tisztelt Adatigénylő!

 

Az előző e-mailemben jelezett második részlet.

 

Üdvözlettel,

 

 

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

[1]Leírás: EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
cid:image001.jpg@01CFE2E3.9C4058B0 HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

 
H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL:
[2][email address]
[3]www.szechenyi2020.hu

 

 

 

 

From: Jakus Viktória Lili
Sent: Tuesday, October 11, 2016 9:29 AM
To: [FOI #7431 email]
Subject: FW: RE: Közérdekű adat igénylés - Komplex telep-program
Jászberény, Jászapáti - EMMI

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Méretkorlátozás miatt többszöri próbálkozás után sem tudom Önnek egyben
megküldeni az adatigényléshez kapcsolódó csatolmányokat , így ezen felül
plusz egy e-mailben küldöm a dokumnetumokat.

 

Üdvözlettel,

 

 

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

[4]Leírás: EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
cid:image001.jpg@01CFE2E3.9C4058B0 HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

 
H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL:
[5][email address]
[6]www.szechenyi2020.hu

 

 

 

 

From: Jakus Viktória Lili
Sent: Tuesday, October 11, 2016 9:23 AM
To: '[FOI #7431 email]'
Subject: RE: Közérdekű adat igénylés - Komplex telep-program Jászberény,
Jászapáti - EMMI

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm az Emberi Erőforrások Minisztériumához érkezett, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján
benyújtott közérdekű adatigénylése (TÁMOP-5.3.6.)  kapcsán készített 
válaszlevelet további szíves felhasználásra.

 

Üdvözlettel,

 

 

 

JAKUS VIKTÓRIA LILI

TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

 

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C

 

 

 

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG
[7]Leírás:
cid:image001.jpg@01CFE2E3.9C4058B0  
H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
MOBIL:  +36-30-526-6489

TEL.: +36-1-896-1912

FAX: +36-1-273-2580
E-MAIL:
[8][email address]
[9]www.szechenyi2020.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szadai Levente:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei