Konkrétan kikkel és mennyiért alakltíják át a közmédia struktúráját?

Szabó Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó Szabolcs

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-Ha az előzetes piackutatásokra és hatástanulmányokra nincs szükség, akkor mégis mi alapján döntöttek az „új struktúráról”, ami nem „új hírcsatorna”? Esetleg megfelelő Várhegyi Attila, valamint Habony Árpád javaslata?
- Mennyibe került az „új struktúra” kialakítása?
- Hány új embert akarnak felvenni?
- Kik fogják előállítani külsősként a tartalmakat?
- Most milyen cégekkel van beszállítói illetve tartalom előállító szerződésük?
- A közpénzek felelős elköltésének tartják-e azt a választ: ránk nem vonatkozik a közbeszerzési törvény?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 21.

Üdvözlettel:
dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő
(Együtt)

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image004.png
0K Download

Attachment image005.jpg
1K Download


Tisztelt Képviselő Úr!

 

Elöljáróban engedje meg, hogy rámutassunk, kérdései sajátos módon több
esetben téves állításokat is magukban foglalnak, amelyek az adott
körülmények között alaptalan hangulatkeltésnek tetszenek, és nehezen
értelmezhetők közérdekű adatigénylésnek.

 

A 2015. január 19-én „Ki nyerte az MTVA új hírcsatornájának kialakítására
kiírt közbeszerzési pályázatokat?” tárgyban beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

-              A közmédia folyamatosan figyelemmel kíséri, monitorozza a
nézői/hallgatói igényeket, és ezek eredményeinek fényében – a rendszeres
időközönkénti felülvizsgálat keretében – alakítja ki aktuális
műsorstruktúráját.

-              A közszolgálati televíziók és rádiócsatornák működtetése az
Országgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján, az abban szereplő
számok szerint történik.

-              A közmédia felelős létszámgazdálkodást folytat,
feladatainak ellátásához a megfelelő létszám rendelkezésre áll.

-              Az MTVA a jogszabályoknak megfelelően köti meg
szerződéseit, melyek nyilvánosságát az Infotv. előírásainak megfelelően
bárki számára szabadon hozzáférhetően biztosítja a [1]www.mtva.hu
weboldalon. Ezért kérjük, hogy a tartalmak előállítására vonatkozó
kérdéseivel kapcsolatban a honlapunkról szíveskedjen tájékozódni.

-              Az MTVA minden olyan ügyben a közbeszerzési törvény
rendelkezései szerint jár el, amelyre az adott jogszabály alkalmazandó.
Korábbi levelünkben sem tettünk ezzel ellentétes megállapítást. Ugyanakkor
az Ön kérdésében megfogalmazott állítás nem csak, hogy nem hangzott el
részünkről, de nem is felel meg a valóságnak.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

 

Tisztelettel,

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[2][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[3]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. http://www.mtva.hu/
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Szabolcs:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei