Könyv- és folyóirat kiadás, kutatási támogatások

Mérték Médiaelemző Műhely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiatanács részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Mérték Médiaelemző Műhely

Delivered

Tisztelt Médiatanács!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:

a) az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézete könyv- és folyóirat-kiadási programjának lebonyolítása tárgyában kötött kiadói keretszerződés,
b) a fenti keretszerződés alapján kifizetett összesített összegek éves bontásban,
c) a fenti keretszerződés alapján szerzői és fordítói honoráriumként bármilyen címen kifizetett összesített összeg éves bontásban,
d) az In Media Res folyóirat kiadásának teljes költsége 2016-ban,
e) a Médiatanács által magyarországi egyetemek részére, illetve a Magyar Tudományos Akadémia részére bármilyen címen juttatott kifizetések, támogatások, az egyetemek, illetve az MTA kutatóhelyei szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 9.

Üdvözlettel:

Dr. Urbán Ágnes
Mérték Médiaelemző Műhely Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: KOZERDEKUADATKERESES
Médiatanács


Attachment 39321940.gif
5K Download

Attachment Wolters Kluwer Kft Szakmai kiadv nyok megjelentet se kiad i keretszerz d s KBO 1824 2015.pdf
3.8M Download View as HTML

Attachment Wolters Kluwer Kft kiad i keretszerz d s mell klet.pdf
731K Download View as HTML

Attachment 846 2 2017.pdf
460K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban a csatolt melléklet szerint
tájékoztatom.

Üdvözlettel:

dr. Karácsony Kamilla
főosztályvezető

Általános Jogi Főosztály
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

(See attached file: Wolters Kluwer Kft_Szakmai kiadványok megjelentetése
kiadói keretszerződés_KBO-1824-2015.pdf)(See attached file: Wolters Kluwer
Kft_kiadói keretszerződés_melléklet.pdf)(See attached file:
846_2_2017.pdf)

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://nmhh.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérték Médiaelemző Műhely:
Csak a(z) Médiatanács munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei