Könyvvizsgálói jelentések és éves beszámolók 2016,2017,2018

Teleki Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Teleki Éva

Delivered

Tisztelt Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A MAZSIHISZ 2016-as ,2017-es és 2018-as könyvvizsgálói jelentését és éves beszámolóját.
Ezenfelül a A MAZSIHISZ Szeretetkórház 2016-as ,2017-es és 2018-as könyvvizsgálói jelentését és éves beszámolóját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 11.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Rosta Márton


Attachment image001.png
4K Download

Attachment image002.png
3K Download


Tisztelt Hölgyem!

 

2019. október 11.-i keltezésű közérdekű adatigénylési kérelmére a
válaszadási határidőnket az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján
meghosszabbítjuk. Ekként a válaszadási határidőnk: 2019. november 10.
napja, de figyelemmel arra, hogy ezen nap vasárnap, a törvényi határidő
viszont ún. anyagi jogi, így az adatközlési határidőnk 2019. november 8.
(péntek).

 

Halasztásunk indokolásául előadom, hogy 2019. október 12. napjától a mai
napig négy teljes nap felekezeti, míg egy teljes nap állami ünnep volt
munkanapokon.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Rosta Márton

irodavezető ügyvéd

Jogi Képviseleti Iroda

MAZSIHISZ

 

1075 Budapest, Síp utca 12.

[1][email address]

Tel.: +36 1 413 5500/239,275 m.
Mobil: +36 20 980 6771

[2]Mazsihisz_Hu_logo [3]Mazsihisz_bkg

 

 

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Rosta Márton


Attachment image001.png
4K Download

Attachment image002.png
3K Download

Attachment 2016 t ny 2017 terv 2017.t ny 01 12 2.pdf
90K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

 

Közérdekű adatigénylésére az Infotv.-ben rögzített törvényes határidőn
belül az alábbi adatközléssel élek:

 

A Szeretetkórházra vonatkozó adatokat letöltheti innen:
[1]http://szeretetkorhaz.hu/Adat/adatszolg.....

 

A Szövetség elfogadott 2016-2017. évi beszámolóit csatolom. A 2018. évi
beszámoló elfogadásra még nem került.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Rosta Márton

irodavezető ügyvéd

Jogi Képviseleti Iroda

MAZSIHISZ

 

1075 Budapest, Síp utca 12.

[2][email address]

Tel.: +36 1 413 5500/239,275 m.
Mobil: +36 20 980 6771

[3]Mazsihisz_Hu_logo [4]Mazsihisz_bkg

 

 

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. http://szeretetkorhaz.hu/Adat/adatszolg....
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Teleki Éva

Delivered

Tisztelt Dr. Rosta Márton!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Teleki Éva:
Csak a(z) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei