Kórházi ellátással kapcsolatos vizsgálat eredménye

Somogyi Dorottya küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal.

Feladó: Somogyi Dorottya

Tisztelt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Népszabadság által ismertetett ÁNTSZ hatósági, belső vizsgálatáról készített
jelentést
(http://nol.hu/belfold/dobbenetes-allapot... )

amely az egészségügyi szolgáltatók által biztosított ellátásokat vizsgálja, és amelyről az országos tisztifőorvos út kérdésre válaszolva azt mondta a Kórházszövetség siófoki kongresszusának zárórendezvényén a medical-online tudósítása szerint, hogy "megindított közérdekű adatigénylés után a hivatal a jogszabályi határidőknek megfelelően ki fogja adni a dokumentumot". (http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Emlékeztetni szeretnék továbbá arra, hogy az ÁNTSZ saját adatvédelmi szabályzata szerint "A Szolgálat feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt vezetője engedélyezheti", vagyis főigazgató úrnak joga van a megismeréshez vitathatatlanul fűződő közérdekre való tekintettel a dokumentumot nyilvánosságra hozni.
(https://www.antsz.hu/data/cms52572/SZ_7_...

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 7.

Üdvözlettel:

Somogyi Dorottya

Hivatkozása ide

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s K rh zi ell t ssal kapcsolatos vizsg lat eredm nye.txt
5K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: Host or domain name not found. Name service error for
name=pioneers.hu type=AAAA: Host not found

Hivatkozása ide

Feladó: Egészségügyi Igazgatási Főosztály OTH
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment ocefinanciero20160321145046.pdf
61K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Dr. Ladányi Márta főosztályvezető asszony megbízásából mellékelten küldöm
fenti levelünket.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Ladányi Márta

főosztályvezető megbízásából

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1097 Budapest

Albert Flórián út 2-6.

Tel.:+36 (1) 476-1317

e-mail: [1][email address]

 

OTH Igazgatási Főosztály

Buday Mihályné

Titkárság

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: cid:image002.png@01CB71E4.E231D570

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Somogyi Dorottya:
Csak a(z) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei