Kormány 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozata

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, a Kormány 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozata alapjául szolgáló dokumentumot, mely tartalmazza a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításnak a 2013. évi költségvetés tervezésekor előre nem látható indokait.
Hasonlóképp szíveskedjenek megküldeni az ugyanezen célra a 2014-16 évekre tervezett további támogatásokról szóló döntést megalapozó dokumentumokat, illetve a fenti támogatásokkal finanszírozott konkrét fejlesztések várható konkrét eredményeit tartalmazó dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 12.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Pap Ágnes dr.
Miniszterelnökség


Attachment ME JHSZ J 70 2013.pdf
11 Download View as HTML


Becker András részére

 

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Dr. Mikecz Péter igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár úr
megbízásából ezúton mellékelten csatoltan megküldöm Önnek a 2013. március
12. napján Miniszterelnökséghez intézett megkeresésére adott
 ME-JHSZ/J/70/2013. iktatási számú válaszunkat.

 

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Pap Ágnes

 

Jogi, Személyügyi és Szervezetbiztonsági Főosztály

Miniszterelnökség

1055 Budapest, Markó u. 9.

Telefon: +36 (1) 795 18 38

Mobil: +36 (30) 562 35 17

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

FTC Stadion

A(z) Miniszterelnökség részére Oroszi Babett által

Adományok listája

A(z) Miniszterelnökség részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei