Korrupció elleni minimum

Magosányi Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Azt szeretném megtudni, hogy milyen módon kívánja az Önkormányzat teljesíteni a korrupció elleni minimumintézkedéseket (http://ezaminimum.hu/onkormanyzat/).

Ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A minimumban foglalt közérdekű információk elérhetőségét, ha van összefoglaló lap ezekről, akkor annak az elérhetőségét.
- Mindazokat az önkormányzati rendeleteket, intézkedéseket, amelyeket a minimum elérése érdekében meghoztak.
- Azoknak a képviselőtestületi üléseknek a jegyzőkönyveit, amelyek napirendjében szerepeltek a minimumintézkedések
- A képviselőtestület éves munkatervét (abból a célból, hogy eldönthető legyen, hogy a képviselőtestület kíván-e foglalkozni a korrupció megelőzésével)
- Mindazoknak a rendeleteknek, intézkedéseknek a hivatkozását, amelyek esetleg a minimumon túl mutató módon szolgálják a korrupció megelőzését. Külön megköszönöm, ha kiemelik azokat a gyakorlatokat, amelyeket követendőnek tartanak más önkormányzatok számára is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 19.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Veres Erika
Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc00573920141125082706.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.doc
11 Download View as HTML


Tisztelt Magosányi Úr!

Mellékelten megküldöm a kért közérdekű adatokat.

Tisztelettel

Dr Guba Zsolt
jegyző

Hivatkozása ide

Magosányi Árpád hozzászólt ()

A válasz lényege:
Nem, minket nem érdekel a korrupció elleni védekezés.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magosányi Árpád:
Csak a(z) Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei