Korrupció elleni minimum XII.

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Azt szeretném megtudni, hogy milyen módon kívánja az Önkormányzat
teljesíteni a korrupció elleni minimumintézkedéseket
(http://ezaminimum.hu/onkormanyzat/).

Ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
részemre

- A minimumban foglalt közérdekű információk elérhetőségét, ha van
összefoglaló lap ezekről, akkor annak az elérhetőségét.
- Mindazokat az önkormányzati rendeleteket, intézkedéseket,
amelyeket a minimum elérése érdekében meghoztak.
- Azoknak a képviselőtestületi üléseknek a jegyzőkönyveit, amelyek
napirendjében szerepeltek a minimumintézkedések
- A képviselőtestület éves munkatervét (abból a célból, hogy
eldönthető legyen, hogy a képviselőtestület kíván-e foglalkozni a
korrupció megelőzésével)
- Mindazoknak a rendeleteknek, intézkedéseknek a hivatkozását,
amelyek esetleg a minimumon túl mutató módon szolgálják a korrupció
megelőzését. Külön megköszönöm, ha kiemelik azokat a gyakorlatokat,
amelyeket követendőnek tartanak más önkormányzatok számára is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 19.

Üdvözlettel:

SZ. Daniel

Hivatkozása ide

Feladó: Kátó Kamilla dr.


Attachment iso 8859 2 Q 141127 Sz.D E1niel 5Fkorruci F3.pdf.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Sz. Dániel!

Hivatkozással lenti, 2014. november 19. napján kelt, és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalhoz ugyanezen
napon érkezett, e-mailben küldött megkeresésére, csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony tájékoztatását.

Tisztelettel:

dr. Kátó Kamilla

Budapest Főváros XII.ker. Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/963
Fax: (+36 1) 224-5944
E-mail: [email address]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kátó Kamilla dr.


Attachment 141212 Sz.Daniel korrupci.pdf
1.1M Download View as HTML


Tisztelt Sz. Dániel!

Hivatkozással lenti, 2014. november 19. napján kelt, és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalhoz ugyanezen
napon érkezett, e-mailben küldött megkeresésére; valamint Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal tárgyi ügyben, 2014. november 27. napján kelt levelére, csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony tájékoztatását.

Tisztelettel:

dr. Kátó Kamilla

Budapest Főváros XII.ker. Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/963
Fax: (+36 1) 224-5944
E-mail: [email address]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei