Korrupció elleni minimum XV.

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Azt szeretném megtudni, hogy milyen módon kívánja az Önkormányzat
teljesíteni a korrupció elleni minimumintézkedéseket
(http://ezaminimum.hu/onkormanyzat/).

Ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
részemre

- A minimumban foglalt közérdekű információk elérhetőségét, ha van
összefoglaló lap ezekről, akkor annak az elérhetőségét.
- Mindazokat az önkormányzati rendeleteket, intézkedéseket,
amelyeket a minimum elérése érdekében meghoztak.
- Azoknak a képviselőtestületi üléseknek a jegyzőkönyveit, amelyek
napirendjében szerepeltek a minimumintézkedések
- A képviselőtestület éves munkatervét (abból a célból, hogy
eldönthető legyen, hogy a képviselőtestület kíván-e foglalkozni a
korrupció megelőzésével)
- Mindazoknak a rendeleteknek, intézkedéseknek a hivatkozását,
amelyek esetleg a minimumon túl mutató módon szolgálják a korrupció
megelőzését. Külön megköszönöm, ha kiemelik azokat a gyakorlatokat,
amelyeket követendőnek tartanak más önkormányzatok számára is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 19.

Üdvözlettel:

SZ. Daniel

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sz. Dániel!

 

Mellékelten küldöm az Aljegyző Asszony levelét.

 

üdvözlettel:

 

Sólyomné Szegedi Erzsébet

Jegyzői Kabinet

titkársági ügyintéző

 

Budapest XV.Polgármesteri Hivatal

1153. Budapest,Bocskai u 1-3

T: 305-3156

[email address]

 

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201411251521.pdf
11 Download View as HTML


 

 

From: Sólyomné Erzsébet
Sent: Tuesday, November 25, 2014 3:42 PM
To: '[FOI #3473 email]'
Subject: közérdekű adatigénylés pontosítása

 

Tisztelt Sz. Dániel!

 

Mellékelten küldöm az Aljegyző Asszony levelét.

 

üdvözlettel:

 

Sólyomné Szegedi Erzsébet

Jegyzői Kabinet

titkársági ügyintéző

 

Budapest XV.Polgármesteri Hivatal

1153. Budapest,Bocskai u 1-3

T: 305-3156

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Sólyomné Erzsébet!

A korabban emlitett weboldal: http://ezaminimum.hu/onkormanyzat/ altal meghatarozott antikorrupcios pontok:

1. Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján.
2. Minden önkormányzati testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések, továbbá – az ülést követően – minden testületi vagy bizottsági ülés jegyzőkönyve legyen elérhető gépileg (elektronikusan) kereshető formában az önkormányzat honlapján.
3. Legyen elérhető minden, az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, és ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája az önkormányzat honlapján.
4. Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata gépileg (elektronikusan) kereshető formátumban legyen elérhető az önkormányzat oldalán. - Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján. Jó minta erre a Budapest Intézet alkalmazása (amipenzunk.hu). Emellett táblázatos formában is legyen letölthető, hogy egy adott évben miből származnak a település bevételei, és hogyan oszlanak
Üdvözlettel:

ezen pontokra vonatkozott az igenyles:

- A minimumban foglalt közérdekű információk elérhetőségét, ha van
összefoglaló lap ezekről, akkor annak az elérhetőségét.
- Mindazokat az önkormányzati rendeleteket, intézkedéseket,
amelyeket a minimum elérése érdekében meghoztak.
- Azoknak a képviselőtestületi üléseknek a jegyzőkönyveit, amelyek
napirendjében szerepeltek a minimumintézkedések
- A képviselőtestület éves munkatervét (abból a célból, hogy
eldönthető legyen, hogy a képviselőtestület kíván-e foglalkozni a
korrupció megelőzésével)
- Mindazoknak a rendeleteknek, intézkedéseknek a hivatkozását,
amelyek esetleg a minimumon túl mutató módon szolgálják a korrupció
megelőzését. Külön megköszönöm, ha kiemelik azokat a gyakorlatokat,
amelyeket követendőnek tartanak más önkormányzatok számára is.

Koszonettel varom szives valaszukat,

SZ. Daniel

Hivatkozása ide

Feladó: Morvai Tamásné
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20141209140340714.pdf
174K Download View as HTML

Attachment 2014 I f l vi elfogadott munkaterv.docx
34K Download View as HTML


Sz. Dániel
részére

Csatoltan küldöm Polgármester Úr válaszát.

Üdvözlettel:

Morvai Tamásné
titkársági ügyintéző

XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
e-mail: [email address]
Tel: 06 1 305-3260

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201501261056.pdf
345K Download View as HTML


Tisztelt Halász Gergely!

 

Mellékelten küldöm a Polgármester Úr levelét.

 

Üdvözlettel:

 

Sólyomné Szegedi Erzsébet

Jegyzői Kabinet

titkársági ügyintéző

 

Budapest XV.Polgármesteri Hivatal

1153. Budapest,Bocskai u 1-3

T: 305-3156

[email address]

 

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201502171101.pdf
55K Download View as HTML

Attachment b rlak sok.xls
208K Download View as HTML

Attachment res lak sok.pdf
147K Download View as HTML


Tisztelt Halász Gergely!

 

Mellékelem a Polgármester Úr adatigénylésre adott válaszát.

 

Sólyomné Szegedi Erzsébet

Jegyzői Kabinet

titkársági ügyintéző

 

Budapest XV.Polgármesteri Hivatal

1153. Budapest,Bocskai u 1-3

T: 305-3156

[email address]

 

Hivatkozása ide

toma hozzászólt ()

Ugy velem ez a valasz rossz helyre erkezett, itt talan jobb helyen lenne: http://kimittud.atlatszo.hu/request/berl...

Link to this

Halász Gergely hozzászólt ()

Köszi, Toma

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei