Közadat igénylése

Németh Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Németh Csaba

Delivered

Tisztelt Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

- a 2018.év szeptember havi testületi ülés 23.) Napirendi pontjában szereplő részletes árajánlatokat, valamint a benyújtott pályázati anyagot. Kérem tájékoztatását, hogy a zebrák ügyében milyen további egyeztetések történtek, pld: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, vagy a közút kezelőjével.

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2018. (IX.26.) Kt. számú határozata

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

1.) Az Üröm, Csókavár utca – Dózsa György út tervezett és folyamatba tett –intelligens zebra -, valamint az Üröm, Dózsa György út, Budai út – Boglárka utcánál tervezett és folyamatba tett intelligens zebra telepítésével összefüggő járulékos munkákra beérkezett árajánlatokat megismerte.

2.) Megállapítja, hogy ajánlatot adott

Milenios Hungary Kft. 5.718.000. Ft+áfa
10.468.000. Ft+áfa

ZTEK Kft. 7.441.000. Ft+áfa
15.916.000. Ft+áfa

Kiskunsági Haszongépjármű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6.780.000. Ft+áfa
12.242.000. Ft+áfa

- Hivatkozva Laboda Gábor polgármester közösségi oldalán lévő tájékoztatásra, miszerint: „Az Önkormányzat nem tulajdonosa, kezelője az Ürömi Főútnak és ennek ellenére a kritikus csatorna és útsüllyedési hibák javítását elvégeztük. Tragikus és tarthatatlan volt. Cserébe megígérték, hogy tavasszal a régi Pilisborosjenői utat (Budai út) teljes egészében felújítják. Pontosítsunk ! A két templom közti fő utca , azaz üröm fő tér és pbj fő tere közötti szakaszt ígérték májusra , aztán júliusra a budai utat...”

-A csatorna és útsüllyedési hibák javítása ügyében a képviselőtestület határozatát, a javításokra beérkezett árajánlatokat. A közútkezelővel történt megállapodást, jegyzőkönyvet a javítások ügyében. A csereügylet megállapodására készült jegyzőkönyvet, feljegyzést, szerződést, az említett mindkét szakasz esetében kérem. Amennyiben az önkormányzat végezte el a javítást saját hatáskörben, akkor a munka felmérésre készült jegyzőkönyvet és a bekerülés összegéről is kérem tájékoztatását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 9.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Csaba:
Csak a(z) Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei