Közbeszerzések adatai

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2013. április 16-től kezdődően 2014. május 31-ig a közbeszerzések keretében létrejött szerződésekre vonatkozó adatokat, legalább az alábbi tartalommal (Lebonyolító szervezet; Eljárás megnevezése - szerződés tárgya; Eljárás Fajtája; Eljárásrend; Beszerzés típusa; Ajánlatkérő; Szerződés értéke nettó(Ft); Szerződő fél; Szerződéskötés időpontja).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 1.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!

A közbeszerzésekkel kapcsolatos adatigénylésének az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy a kért adatokat korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták –, az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével teljesítem az alábbiak szerint.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 2013-tól hatályos rendelkezései szerint (31. §) az ajánlatkérő dokumentumainak – többek között a közbeszerzési terv, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések, a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzések közzétételének – kötelezettségét nem saját honlapján, hanem a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisba való megküldéssel teljesíti. A Közbeszerzési Adatbázis a Közbeszerzési Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) bárki számára elérhető hivatalos, publikus elektronikus adatbázis. A hivatalos lapokban közzéteendő hirdetmények nem szerepelnek e közzététel körében (azok szintén elérhetőek a www.kozbeszerzes.hu honlapon nyilvános, publikus formában).

Amint azt a Kbt. Kommentár is megerősíti: az „Adatbázisban kell a közzétételi kötelezettségnek eleget tenni, a "honlapon" való közzététel alatt a Közbeszerzési Adatbázisban való közzétételt kell érteni.”. Saját honlapon való közzététel egyébként a Kbt. Kommentárja alapján csak akkor lenne jogszerű, ha az ajánlatkérőtől független, objektív ok miatt nem lehetséges határidőben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel (amely feltétel jelen esetben nem áll fenn).

A közbeszerzési terv kapcsán a Kbt. rendelkezése (34. §) szerint annak a honlapon csak a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét (vagyis előfordulhat, hogy a közbeszerzési tervben szereplő eljárás később nem szerepel a Közbeszerzési Adatbázisban, sem a hirdetmények között). A közbeszerzési terv megküldésének a Kbt. szerinti kötelezettségi köre egyébként: a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére.

Tisztelettel:

Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából

Dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős

Feladó: "Kocsis Csaba" <[FOI #2653 email]>
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal" <[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Elküldött üzenetek: Vasárnap, 2014. Június 1. 23:46:33
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Közbeszerzések adatai

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2013. április 16-től kezdődően 2014. május 31-ig a közbeszerzések
keretében létrejött szerződésekre vonatkozó adatokat, legalább az
alábbi tartalommal (Lebonyolító szervezet; Eljárás megnevezése -
szerződés tárgya; Eljárás Fajtája; Eljárásrend; Beszerzés típusa;
Ajánlatkérő; Szerződés értéke nettó(Ft); Szerződő fél;
Szerződéskötés időpontja).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 1.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #2653 email]

Ha a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!


-------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a t évesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a t évesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a t évesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Köszönöm a tájékoztatását!

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei