Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Péter Gabriella, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közbiztonság növelése térfigyelő rendszer bővítésével

Péter Gabriella küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Péter Gabriella to read a recent response and update the status.

Feladó: Péter Gabriella

Delivered

Tisztelt Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre "A Kastély márvány istállójának rehabilitációja" elnevezésű projekt megvalósíthatósági tanulmányát, részletes költségvetését és projekt adatlapját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 22.

Üdvözlettel:
Péter Gabriella

Hivatkozása ide

Péter Gabriella hozzászólt ()

A téma megjelölés helyesen: A Kastély márvány istállójának rehabilitációja

Link to this

Feladó: Dr. Ujváry Tamás


Attachment 201909031501 1.pdf
181K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Gödöllő Város Jegyzőjétől megkaptam elektronikus úton érkezett,
mellékelt közérdekű adatigénylését.

Tájékoztatom, hogy a gödöllői Grassalkovich-kastély márvány istállója
romos állapotban található, azt Társaságunk jelenleg raktárként
használja, az épületrész teljes körű felújításon utoljára az 1930-as
években esett át. Az 1980-as években a tetőszerkezete került javításra,
míg 2010-ben a külső, Schimmel-hof felőli falfelülete lefestésre. Így
kérésére a nevezett ingatlan kapcsán nem tudok projekt
megvalósíthatósági tanulmányt, részletes költségvetést és
projektadatlapot küldeni Önnek, mivel azok nem léteznek, léteztek.

Társaságunk által végrehajtott utolsó projekt 2010-es, ennek, illetve az
azt megelőző 2007-es projektnek valamennyi kapcsolódó dokumentációját és
információját a http://fejlesztesek.kiralyikastely.hu/

honlapon megtalálja!

Tisztelettel üdvözlöm:

dr Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató
Gödöllői Királyi Kastély

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Péter Gabriella, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Péter Gabriella:
Csak a(z) Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei