Középületek akadálymentesítésére fordított összeg 2008-2013

Vitrai Barbara küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti XIV. kerület Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Vitrai Barbara

Tisztelt Budapesti XIV. kerület Zuglói Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a kerületben található középületek akadálymentesítésére fordított
összegeket, éves bontásban, valamint az átalakítási munkálatokkal
kapcsolatos szerződések másolatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 11.

Üdvözlettel:

Vitrai Barbara

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Zoltán
Budapesti XIV. kerület Zuglói Vagyonkezelő Zrt.

 

 

Tisztelt Közérdekűadat Igénylő!

 

Hivatkozással a 2014. május 11.-én részemre (e-mailen) megküldött
közérdekű adatigénylésére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom.

Sajnálatosan az Ön által megfogalmazottak szerinti adatigénylést – a
zuglói Zrt.-n kívül álló okok miatt - nem tudjuk teljes mértékben
teljesíteni, csak hiteles részinformációval rendelkezünk az alábbiak
miatt.

Ön a Budapest XIV. kerületében található középületek akadálymentesítésére
vonatkozóan kér adatokat, de annak egy jelentős része a Zuglói Zrt.
hatáskörén kívül esik, azaz más szervezet az adatgazda. Konkrétan  az Ön
kérdése a középületre fordított akadálymentesítési összegekre irányul.

 

Az 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 29. § a középületekre határoz meg az
akadálymentesítési kötelezettséget, de nem határozza meg a középület
fogalmát.

Az Építési Törvény határozza meg a kötelezettek körét, a közhasználatú,
ezáltal középületnek minősülő ingatlanok konkrét definiálásával:

- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-,
felsõfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális,
mûvelõdési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú
építmények mindenki által használható részei), továbbá

- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen
(pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki
által használható részei), valamint, amelyet

- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

 

A XIV. kerület „középületek” köre eléggé tág fogalom. A középületek
fogalmába beletartoznak olyan épületek is ami nem tartozik/zott a Zuglói
Zrt. bonyolítói körébe, illetve a Zuglói Zrt. „vagyonkezelői”
tevékenységet nem folytatott.

A törvény értelmezéséből adódóan tehát  a törvény hatálya alá tartozik a
ZUGLÓI Zrt kezelésében NEM álló ingatlanok köre is, amelyekről  a Zuglói
Zrt nem rendelkezik hiteles információval, ezek az alábbiak:

-sportlétesítmények pl.: sportpályák

-egészségügyi létesítmények pl.: Szakrendelő intézet, orvosi rendelők
-kulturális létesítmények pl.: Cserepesház - önkormányzati közigazgatási
épületek pl.:Polgármesteri hivatal épülete, stb.

 

Ugyanakkor a Zuglói Zrt maradéktalanul köteles megadni az információt a
kezelésében álló ingatlanok középületek körére vonatkozóan, melyek az
alábbiak:

 

-Bölcsődék

-Idős klubok

-Óvodák

-Általános Iskolák

-Középiskolák

-Kormányhivatal, Anyakönyvi hivatal, Okmányiroda

 

Megjegyzem, hogy a  Zuglói Zrt feladatai is több ütemben váltak a 2014-es
szintűre, 2012-ben bővült az önálló iskolai intézményekkel, illetve
megbízási szerződésben került rögzítésre az intézmények üzemeltetési
jellegű karbantartási feladata.

 

Eleget téve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak, mint
a Zuglói Zrt. adatgazdája az alábbi hiteles adatszolgáltatást teljesítem
az adatigénylő kérésére.:

 

 

Bp. Főv. XIV. ker. Zugló Önkormányzat tulajdonában és a Zuglói Zrt.
kezelésében álló középületek akadálymentesítési ráfordításai a 2008-2013
időszakra vonatkozóan
       
Időszak Fejlesztés, Karbantartás Ráfordítások
átalakítás Üzemeltetés Összesen
2008   11 804 189 Ft 11 804 189 Ft
2009   6 244 920 Ft 6 244 920 Ft
2010   9 251 203 Ft 9 251 203 Ft
2011   4 959 993 Ft 4 959 993 Ft
2012 26 037 800 Ft 4 840 022 Ft 30 877 822 Ft
2013   4 977 685 Ft 4 977 685 Ft
2008-2013 26 037 800 Ft 42 078 012 Ft 68 115 812 Ft
       
  Az összegek bruttó számadatokat  
tartalmaznak.

 

 

Kérem tájékoztatásom, illetve adatszolgáltatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

 

Szili Adrián

Vezérigazgató  

 

megbízásából:

Nagy Zoltán

Igazgatási és Koordinációs Igazgató

               

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vitrai Barbara:
Csak a(z) Budapesti XIV. kerület Zuglói Vagyonkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei