Közérdekű adat igénylés Üröm Ürömi út

Májer István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Májer István

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Üröm Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Magyar Közút Zrt-vel történt megállapodást, jegyzőkönyvet az Üröm Ürömi úton lévő csatorna és útsüllyedési hibák kijavítása ügyében. Az alábbiakban a polgármester által leírt megállapodásáról készült jegyzőkönyvet, feljegyzést, szerződést, az Ürömi úti csatorna fedél felemelés,útsüllyedés és a Budai út felújításának ígéretének ügyében
November első napjaiban végezték el a fenti munkálatokat (kb.7 csatorna fedelet emeltek fel),amit a polgármester a facebook oldalán osztott meg november 7-én) az ismerőseivel.Ide másolom:

„Az Önkormányzat nem tulajdonosa, kezelője az Ürömi Főútnak és ennek ellenére a kritikus csatorna és útsüllyedési hibák javítását elvégeztük. Tragikus és tarthatatlan volt. Cserébe megígérték, hogy tavasszal a régi Pilisborosjenői utat (Budai út) teljes egészében felújítják."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 14.

Üdvözlettel:

Májer István

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Közút Ügyfélszolgálat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Attachment 2270 001.pdf
1.4M Download View as HTML


Tisztelt Májer István!

 

Közérdekű adatigénylésére a csatolt választ küldi társaságunk.

 

Üdvözlettel,

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

[1]1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

E-mail: [2][email address]

Weboldal: [3]www.kozut.hu

Facebook: [4]www.facebook.com/MagyarKozut

Instagram: [5]MailScanner has detected definite fraud in the website at
"www.instagram.com". Do not trust this website:
https://www.instagram.com/magyarkozut

 

 

 

 

 

Original Message-----

From: Májer István [[6]mailto:[FOI #11852 email]]

Sent: Wednesday, November 14, 2018 8:28 PM

To: Központi info <[7][Magyar Közút Nonprofit Zrt. request email]>

Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Közérdekű adat igénylés
Üröm Ürömi út

 

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

Üröm Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Magyar  Közút
Zrt-vel történt megállapodást, jegyzőkönyvet az Üröm Ürömi úton lévő
csatorna és útsüllyedési hibák kijavítása ügyében. Az alábbiakban a
polgármester által leírt  megállapodásáról készült jegyzőkönyvet,
feljegyzést, szerződést, az Ürömi úti csatorna fedél felemelés,útsüllyedés
és a Budai út felújításának ígéretének ügyében November első napjaiban
végezték el a fenti munkálatokat (kb.7 csatorna fedelet emeltek fel),amit
a polgármester a facebook oldalán osztott meg november 7-én) az
ismerőseivel.Ide másolom:

 

„Az Önkormányzat nem tulajdonosa, kezelője az Ürömi Főútnak és ennek
ellenére a kritikus csatorna és útsüllyedési hibák javítását elvégeztük.
Tragikus és tarthatatlan volt. Cserébe megígérték, hogy tavasszal a régi
Pilisborosjenői utat (Budai út) teljes egészében felújítják."

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2018. november 14.

 

Üdvözlettel:

 

Májer István

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Májer István:
Csak a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei