Közérdekű adat igénylése a Buda-Cash brókerház kereskedési jogának felfüggesztésével kapcsolatban

Huszka Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Somogy Megyei Kormányhivatal részére

Somogy Megyei Kormányhivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Huszka Imre

Tisztelt Somogy Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy a Buda-Cash Brókerház kereskedési jogának felfüggesztésével és ezzel összefüggésben a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt és a Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. ügyfélbetétjeinek befagyasztásával kapcsolatban hány Somogy megyei önkormányzat érintett, akár folyószámla, akár értékpapírszámla vonatkozásában? Melyek ezek az önkormányzatok? Várható-e, hogy esetükben tartós fizetésképtelenség áll elő, érintheti-e ez a közalkalmazottak, közmunkások juttatásait, ill. a közszolgáltatásokat az adott településeken?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 24.

Üdvözlettel:

Huszka Imre

Hivatkozása ide

Feladó: SMKH Törvényességi Főosztály
Somogy Megyei Kormányhivatal


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment Huszka Imre.pdf
536K Download View as HTML

Attachment Huszka Imre II.pdf
83K Download View as HTML


 

 

[1]fejlec

Törvényességi Felügyeleti Főosztály

 

Tisztelt Huszka Imre!

 

Csatoltan megküldöm az adatigénylésére a választ.

 

Tisztelettel: Dr Süveges Zsuzsanna

Törvényességi Főosztályvezető

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Huszka Imre:
Csak a(z) Somogy Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Jegyzőkönyvek

A(z) Somogy Megyei Kormányhivatal részére Schlett László által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei