Közérdekű adat megismerése iránti kérelem

Gyömbér Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Honvédelmi Minisztérium.

Feladó: Gyömbér Béla

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés nyomán, a jogszabályi környezet változásának a honvédelmi szervezetek beszerzéseire gyakorolt hatását vizsgáló munkacsoport által összeállított, az együttes intézkedés 7. pontjában meghatározott elemzést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Gyömbér Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtó osztály
Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Gyömbér Béla!

Az Ön által igényelt „Elemzés” az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (5) bekezdése szerint döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített, a döntés megalapozását szolgáló adatokat tartalmaz, emiatt a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.

Tájékoztatom továbbá, hogy e levelem kézhezvételét követő 30 napon belül az ügyben bírósághoz, továbbá vizsgálat kezdeményezése érdekében a Nemzteti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló, vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Tisztelettel:
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY
Tel: +36-1-474-1109, +36-30-999-2118
Fax: +36-1-474-1110
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Gyömbér Béla hozzászólt ()

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Köszönöm a válaszukat, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Üdvözlettel,
Gyömbér Béla

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gyömbér Béla:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatkérés

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Gyömbér Béla által

Metropol EuroNight járat

A(z) MÁV-START Zrt. részére Földes Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei