Közérdekű adatigénylés az MTI tevékenységével kapcsolatban

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Vágó Gábor

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az egyes parlamenti képviselőkkel rendelkező pártok (Fidesz, KDNP, MSZP, Jobbik, LMP, Együtt, DK, Párbeszéd Magyarországért, Liberálisok) a 2015. március 25-e és 2016 március 25-e közötti időszakban pártonként hány közleményt adtak ki az MTI számára továbbközlésre. Valamint ezen közlemények közül (pártonkénti bontásban) hány darabot nem közölt az MTI, és mire hivatkozva nem adta közre ezeket a sajtóközleményeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 25.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Vágó Gábor részére
 
[1][FOI #6372 email] e-mail címen
 
Tisztelt Vágó Gábor Úr!
 
Az MTI-vel kapcsolatos adatigénylésére tájékoztatjuk, hogy a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál nem állnak
rendelkezésére a kért adatok, mert az MTI 2015. július 1. napja óta a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezeti egységeként működik.
 
Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

Tisztelettel,

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[2][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg
 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

drog

A(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei