Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nyilas Gergely, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közérdekű adatigénylés év végi rendezvényről

Nyilas Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Nyilas Gergely to read a recent response and update the status.

Feladó: Nyilas Gergely

Delivered

Tisztelt HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az alábbi kérdésben kérném a segítségüket: rendezett-e a szervezet a munkavállalói számára karácsonyi, évvégi és/vagy évzáró rendezvény(eke)t 2017-ben? Ha igen, úgy kérem szíveskedjék megküldeni a részemre ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat:

-Ki szervezte a rendezvény(eke)t? Alkalmaztak-e rendezvényszervező céget vagy házon belüli kapacitással szervezték az eseményt. Ha alkalmaztak, ki(k) volt(ak) ez(ek) a cég(ek)?

-A rendezvény(ek) helyszíne és időpontja

- A résztvevők száma, a rendezvény(ek)en adott catering jellege (pl. büfé, állófogadás, többfogásos büfévacsora, többfogásos menü),

-Rendezvény(ek egyenkénti) teljes költsége (beleértve a vállalat által fizetett terembérletet, fellépőket (ha volt), étkezést, italfogyasztást).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 3.

Üdvözlettel:
Nyilas Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: HungaroControl Communication
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

 

Tisztelt Nyilas Gergely Úr!

 

Hivatkozással 2018. január 3-án, elektronikus úton megküldött
adatkérésére, az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

1)      „rendezett-e a szervezet a munkavállalói számára karácsonyi,
évvégi és/vagy évzáró rendezvény(eke)t 2017-ben?”

A HungaroControl Zrt. munkavállalói részére évzáró ünnepséget szervezett.

 

2)      „Ki szervezte a rendezvény(eke)t? Alkalmaztak-e rendezvényszervező
céget vagy házon belüli kapacitással szervezték az eseményt. Ha
alkalmaztak, ki(k) volt(ak) ez(ek) a cég(ek)?

Az ünnepség megszervezéséhez Társaságunk rendezvényszervező céget nem vett
igénybe.

 

3)      „A rendezvény(ek) helyszíne és időpontja.”

Az ünnepség a HungaroControl Zrt. székházában került megrendezésre, 2017.
december 15-én.

 

4)      „A résztvevők száma, a rendezvény(ek)en adott catering jellege
(pl. büfé, állófogadás, többfogásos büfévacsora, többfogásos menü)”

Az ünnepségen mintegy 220 fő vett részt, a catering jellege állófogadás
volt.

 

5)      „Rendezvény(ek egyenkénti) teljes költsége (beleértve a vállalat
által fizetett terembérletet, fellépőket (ha volt), étkezést,
italfogyasztást).”

A rendezvény költsége összesen nettó 516 760 Ft volt.  

 

Üdvözlettel

Hungarocontrol kommunikáció

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nyilas Gergely, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nyilas Gergely:
Csak a(z) HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei