Közérdekű adatigénylés KNPA támogatás ellenőrzése

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató és az Izotóp Tájékoztató Társulás, mint támogatott között létrejött 2014. évi támogatási szerződés alapján Püspökszilágy Község Önkormányzatára vonatkozóan, a közreműködő ( RHK. Kft.) a szerződés 4.3.5 pontjában rögzített ellenőrzéseket végzett-e, ha igen ezek eredménye (felhalmozási támogatásra vonatkozóan).
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató és az Izotóp Tájékoztató Társulás, mint támogatott között létrejött 2014. évi támogatási szerződés alapján Püspökszilágy Község Önkormányzatára vonatkozóan , a közreműködő a szerződés 7.3. pontjában és a 7.4 pontjában rögzített ellenőrzéseket végzett-e, ha igen ezek eredménye (felhalmozási támogatásra vonatkozóan).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 30.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment v laszlev l Szab P ter.pdf
643K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter Úr!

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának megbízásából, csatoltan küldöm a tárgyban megjelölt levelet.

Tisztelettel,

Honti Gabriella
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
kommunikációs önálló osztály
osztályvezető
Tel.:+36-75/519-537
Mob.:+36-30/719-17-55
e-mail: [email address]

(See attached file: válaszlevél-Szabó Péter.pdf)

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

Köszönöm válaszát!
Amennyiben a támogatási szerződés 7.3. pontjában és a 7.4
pontjában rögzített ellenőrzéseken a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2014. augusztusban megküldött dokumentumokat értik, akkor az adatigénylés ezen részét teljesítettnek tekinthetjük.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az Országos Atomenergia Hivatal, mint támogató és az Izotóp
Tájékoztató Társulás, mint támogatott között létrejött 2010, 2011, 2012 és 2013 . évi támogatási szerződés alapján Püspökszilágy Község Önkormányzatára vonatkozóan, a közreműködő (RHK. Kft.) a szerződés 4.3.5 pontjában rögzített ellenőrzéseket végzett-e, ha igen ezek eredménye (felhalmozási támogatásra vonatkozóan).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha
az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 13.

Tisztelettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

A január 13-án megküldött kiegészítést az alábbiak szerint pontosítom:

- Az Országos Atomenergia Hivatal, mint finanszírozó, az RHK Kft.
mint támogató és az Izotóp Tájékoztató Társulás, mint támogatott
között létrejött 2010., 2011. és 2012. évi támogatási szerződés
alapján Püspökszilágy Község Önkormányzatára vonatkozóan, az RHK Kft. mint támogató a szerződés 6. pontjában rögzített ellenőrzéseket végzett-e, ha igen ezek eredménye (felhalmozási támogatásra vonatkozóan).
- A 2013. évi támogatási szerződés alapján Püspökszilágy Község Önkormányzatára vonatkozóan, az RHK Kft. mint közreműködő a szerződés 4.3.4.. pontjában rögzített ellenőrzéseket végzett-e, ha igen ezek eredménye (felhalmozási támogatásra vonatkozóan).

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment SZP 2012 mell klet.pdf
528K Download View as HTML

Attachment SZP 2012 2.r sz mell klet.pdf
514K Download View as HTML

Attachment 1236 160121133009 001.pdf
570K Download View as HTML


- (See attached file: SZP-2012-melléklet.pdf)(See attached file:
SZP-2012-2.rész-melléklet.pdf)

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment SZP 2013 mell klet.pdf
489K Download View as HTML

Attachment 1237 160121133251 001.pdf
488K Download View as HTML


- (See attached file: SZP-2013-melléklet.pdf)

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment SZP 2014.I.mell klet.pdf
585K Download View as HTML

Attachment 1238 160121133530 001.pdf
490K Download View as HTML


- (See attached file: SZP-2014.I. melléklet.pdf)

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment SZP 2014.II.mell klet.pdf
550K Download View as HTML

Attachment 1239 160121133646 001.pdf
490K Download View as HTML


- (See attached file: SZP-2014.II. melléklet.pdf)

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

Köszönöm az adatigénylésre adott gyors és teljes körű válaszokat!

Továbbra is várom a következő kérdésben megtisztelő válaszukat.

- Az Országos Atomenergia Hivatal, mint támogató és az Izotóp
Tájékoztató Társulás, mint támogatott között létrejött 2010, 2011,
2012 és 2013 . évi támogatási szerződés alapján Püspökszilágy
Község Önkormányzatára vonatkozóan, a közreműködő (RHK. Kft.) a szerződés 4.3.5 pontjában rögzített ellenőrzéseket végzett-e, ha igen ezek eredménye (felhalmozási támogatásra vonatkozóan).

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment BO 0011 015 2016.pdf
371K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter úr!

Levelem mellékleteként csatoltan küldöm közérdekű adatigénylésére adott
válaszunkat!

Tisztelettel,

Honti Gabriella
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
kommunikációs önálló osztály
osztályvezető
Tel.:+36-75/519-537
Mob.:+36-30/719-17-55
e-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

A 2016. 01 .22-én kelt közérdekű adatigénylésemet az alábbiak szerint pontosítom:

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft Püspökszilágy Község Önkormányzatára vonatkozóan, a támogatási szerződés alapján végzett-e helyszíni ellenőrzéseket
2010,
2011,
2012. és
2013. esztendőkre vonatkozóan.

Amennyiben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.. részéről történt helyszíni ellenőrzés a fent megjelölt évek valamelyikében, esetleg az összes felsorolt évben,, úgy kérem azok eredményét (felhalmozási támogatásra vonatkozóan) is részemre megküldeni szíveskedjen .

Üdvözlettel
Szabó Péter

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment BO 0011 015 2016.pdf
371K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter úr!

Levelem mellékleteként csatoltan küldöm közérdekű adatigénylésére adott
válaszunkat!

Tisztelettel,

Honti Gabriella

(See attached file: BO-0011-015-2016.pdf)

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!
Tisztelt Honti Gabriella!

A tegnapi nap folyamán az RHK Kft részére továbbított, pontosított adatigénylésemre a mai napon adott tájékoztatása ugyanaz a levél volt, amelyet február 9-én már megküldött részemre. Feltehetően tévedésből került a levél ismételten megküldésre a kért adatigénylés teljesítése helyett.

A támogatási szerződés minden évben tartalmazza az RHK Kft. részéről az ellenőrzési jogosultságot, igaz mindig más sorszám alatt lévő pont alapján.

A helyszíni ellenőrzésre vonatkozó adatigénylésemben pontosan meghatároztam a kérdést, de amennyiben szükségesnek tartja azt a válaszadáshoz, akkor kikeresem a szerződésekből évekre lebontva a hivatkozott részt.

A tegnapi napon megküldött pontosított adatigénylésre továbbra is várom megtisztelő válaszát!

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

2016. január 13-án ( 30 nappal ez előtt) küldtem meg Önöknek az alábbi pontosított adatigénylést:

- Az Országos Atomenergia Hivatal, mint finanszírozó, az RHK Kft.
mint támogató és az Izotóp Tájékoztató Társulás, mint támogatott
között létrejött 2010., 2011. és 2012. évi támogatási szerződés
alapján Püspökszilágy Község Önkormányzatára vonatkozóan, az RHK Kft. mint támogató a szerződés 6. pontjában rögzített
ellenőrzéseket végzett-e, ha igen ezek eredménye (felhalmozási
támogatásra vonatkozóan).

- A 2013. évi támogatási szerződés alapján Püspökszilágy Község
Önkormányzatára vonatkozóan, az RHK Kft. mint közreműködő a
szerződés 4.3.4.. pontjában rögzített ellenőrzéseket végzett-e, ha
igen ezek eredménye (felhalmozási támogatásra vonatkozóan).

Várom megtisztelő válaszukat.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment 3126 001.pdf
74K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter!

Levelem mellékleteként megküldöm Társaságunk közérdekű adatigénylésére
vonatkozó válaszát.

Tisztelettel,

Honti Gabriella
RHK Kft.
kommunikációs önálló osztály
osztályvezető

(See attached file: 3126_001.pdf)

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

Köszönöm válaszát a 2013-2015 évekre vonatkozó utólagos ellenőrzésre vonatkozó közérdekű adatigénylésemre.

Kérem szíves tájékoztatását a Püspökszilágyon decemberben indult és még folyamatban lévő vizsgálat befejezésének várható időpontjáról.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Szabó Péter Úr!

A 2016. 02. 17-én érkezett - alább idézett - levelével kapcsolatban
tájékoztatom, hogy a folyamatban lévő vizsgálat befejezésére vonatkozóan
adatot nem kezelünk.

Tisztelettel,

Dr. Kereki Ferenc
ügyvezető igazgató

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

Köszönöm válaszát a 2013-2015 évekre vonatkozó utólagos ellenőrzésre
vonatkozó közérdekű adatigénylésemre.

Kérem szíves tájékoztatását a Püspökszilágyon decemberben indult és még
folyamatban lévő vizsgálat befejezésének várható időpontjáról.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment BO 0011 025 2016.pdf
378K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter Úr!

Levelem mellékleteként csatoltan küldöm Társaságunk válaszát a pontosított
adatigénylésre vonatkozóan.

Tisztelettel,

Honti Gabriella
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
kommunikációs önálló osztály
osztályvezető

(See attached file: BO-0011-025-2016.pdf)

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Szabó Péter Paks, 2016. március
11.
Iktatószám:
BO/0011-032/2016
részére Ügyintéző: Honti Gabriella

Tárgy: közérdekű adatigénylés

Tisztelt Szabó Péter Úr!

Megkaptam levelét melyben közérdekű adatigénylésének szándékával - az alább
idézet tartalommal - fordul a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. felé.

„Az ITET Társulási Tanács Elnöke arra a közérdekű adatigénylésre, hogy
- Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás Társulási Tanács
üléseiről készített jegyzőkönyveket az ITT (ITET) hivatalos
honlapján közzétenni szíveskedjenek" azt a választ adta, hogy:
"Tájékoztatom, hogy az ITET jelenleg nem működtet honlapot forrás hiány
matt."

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az ITET jelenleg eleget tesz-e a tájékoztatási kötelezettségének, illetve
szerződés alapján van-e ilyen kötelezettsége.
Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulásnak van-e aláírt támogatási
szerződése 2016 évre.”

A 2011. évi CXII. törvény 26. § (1), 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésére
hivatkozással az adatszolgáltatást az alábbiak szerint teljesítem.

Az adatigénylésében megfogalmazta kérdését az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző
Társulás tájékoztatási kötelezettségével és 2016. évi támogatási
szerződésével kapcsolatban. Tájékoztatom, hogy az Izotóp Tájékoztató
Ellenőrző Társulásnak jelenleg nincs aláírt támogatási szerződése a 2016-os
évre, így az RHK Kft. tevékenységével kapcsolatban tájékoztatási
kötelezettsége sincs.

Tájékoztatom, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31.§-a alapján
bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban Hatóság) fordulhat. A pert
az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell
megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A Bíróság
illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye állapítja
meg.

Tisztelettel,

Dr. Kereki Ferenc

ügyvezető igazgató

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Szabó Péter Paks, 2016. március
11.
Iktatószám: BO/011-033/2016
részére Ügyintéző: Honti Gabriella

Tárgy: közérdekű adatigénylés

Tisztelt Szabó Péter Úr!

Megkaptam levelét melyben közérdekű adatigénylésének szándékával - az alább
idézet tartalommal - fordul a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. felé.

„Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.A 2015. december 01-én
megtartott Izotóp Tájékoztató Társulás Társulási Tanács üléséről készült
jegyzőkönyv alapján az Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft. utólagos ellenőrzést fog tartani a 2013-2015 évekre vonatkozóan,
döntően a felhalmozási támogatások tekintetében.

Február 15. napján kelt válaszuk alapján a vizsgálat még folyamatban van.
Az Infotv. 29. §. (1a) bekezdés szerint az adatigénylést csak akkor kell
teljesíteni, ha az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás állt be.

Amennyiben a vizsgálat lezárult, kérem Püspökszilágy tekintetében az
elvégzett ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, és az ellenőrzés eredményét
elektronikus másolatban megküldeni szíveskedjen részemre”

A 2011. évi CXII. törvény 26. § (1), 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésére
hivatkozással az adatszolgáltatást az alábbiak szerint teljesítem.

Az adatigénylésében említett ellenőrzés még nem zárult le, így az Ön által
megjelölt adat jelenleg nem áll a rendelkezésünkre.

Tájékoztatom, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31.§-a alapján
bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban Hatóság) fordulhat. A pert
az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell
megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A Bíróság
illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye állapítja
meg.

Tisztelettel,

Dr. Kereki Ferenc
ügyvezető igazgató

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment Szab P ter k z rdek adatig nyl s 04.21 Kisn medi.docx
15K Download View as HTML

Attachment 1031 160422120232 001.pdf
466K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter Úr!

Levelem mellékleteként küldöm Társaságunk válaszát a feltett kérdésére
vonatkozóan!

További kérdés esetén állok rendelkezésére az alábbi elérhetőségek egyikén!

(See attached file: Szabó Péter_ közérdekű adatigénylés 04.
21_Kisnémedi.docx)

Aláírt: (See attached file: 1031_160422120232_001.pdf)

Tisztelettel,

Honti Gabriella
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
kommunikációs önálló osztály
osztályvezető

Tel.: +36- 75-519-537
mob.: +36-30-719-17-55
[email address]

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment v lasz Szab P ternek 0524.pdf
489K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter Úr!

Ezúton csatoltan megküldöm Önnek a Közérdekű adatigénylés tárgyban
megfogalmazott, május 9-ei levelére írt válaszunkat további szíves
felhasználásra.

Tisztelettel,
Honti Gabriella
osztályvezető

(See attached file: válasz Szabó Péternek 0524.pdf)

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment BO 0011 045 2016.pdf
401K Download View as HTML

Attachment BO 0011 045 2016.pdf
684K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter úr!

Levelem mellékleteként csatoltan küldöm társaságunk válaszát az
adatkérésére vonatkozóan.

Tisztelettel,

Honti Gabriella
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
kommunikációs önálló osztály
osztályvezető

(See attached file: BO-0011-045-2016.pdf)(See attached file:
BO-0011-045-2016.pdf)

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment 4734 001.pdf
167K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter Úr!

Levelem mellékleteként csatoltam megküldöm Társaságunk válaszát.

Tisztelettel,

Honti Gabriella
osztályvezető

(See attached file: 4734_001.pdf)

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment 3712 170407110746 001.pdf
400K Download View as HTML


Aláírt levél: (See attached file: 3712_170407110746_001.pdf)

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment 3712 170407110746 001.pdf
400K Download View as HTML


Aláírt levél: (See attached file: 3712_170407110746_001.pdf)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei