Közérdekű adatigénylés - második kör

Gulyás Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Gulyás Márton

Tisztelt Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.!

Április 23-án közérdekű adatigényléssel fordultam az intézményükhöz, amelyre ugyanakkor a mai napig nem kaptam önöktől választ. Ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján ismételten a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, hogy tételesen, számokban leírva, ahol szükséges írásban is kifejtve, szíveskedjen információt szolgáltatni az alábbi kérdésekben:
1) FOGLALKOZTATÁS KERETE
a. Hány (i) közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban lévő, teljes munkaidős művészi és művészeti munkatársat illetve (ii) megbízási jogviszonyban lévő művészi és művészeti munkatársat foglalkoztatott az intézményük, (magánszemélyként) a 2013-as év során, és hányat a 2014-es évben?
TELJES MUNKAIDŐS, KÖZALKALMAZOTT / MUNKAVISZONYOS MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
TELJES MUNKAIDŐS, KÖZALKALMAZOTT / MUNKAVISZONYOS MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
MEGBÍZÁSI JOGVISZONYOS MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MEGBÍZÁSI JOGVISZONYOS MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

b. Hány művészi és művészeti munkatársat foglalkoztatott megbízási, illetve vállalkozási szerződés keretében az intézményük a 2013-as illetve a 2014-es év során?
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

2) BÉREK/MEGBÍZÁSI DÍJAK/VÁLLALKOZÓI DÍJAK (BRUTTÓ)
a. Mennyi volt a minimális havi bruttó összeg, amit teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló művészi és művészeti munkatársnak fizettek 2013-ban, és mennyi 2014-ben?
MINIMÁLIS HAVI BRUTTÓ ÖSSZEG 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MINIMÁLIS HAVI BRUTTÓ ÖSSZEG 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
b. Mennyi volt a maximális havi bruttó összeg, amit teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló művészi illetve művészeti munkatársnak fizettek 2013-ban, és mennyi 2014-ben?
MAXIMÁLIS HAVI BRUTTÓ ÖSSZEG 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MAXIMÁLIS HAVI BRUTTÓ ÖSSZEG 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

c. Mennyi volt a minimális bruttó összeg, amit próbapénzként megbízási és/vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott művész illetve művészeti munkatárs részére kifizettek 2013-ban illetve 2014-ben?
MINIMÁLIS BRUTTÓ PRÓBAPÉNZ MEGBÍZÁSI ÉS/VAGY VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MINIMÁLIS BRUTTÓ PRÓBAPÉNZ MEGBÍZÁSI ÉS/VAGY VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

d. Fizettek-e próbapénzt teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló művész illetve művészeti munkatárs részére akár 2013-ban, akár 2014-ben, és ha igen akkor mennyi volt ennek a maximuma, illetve a minimuma?
BRUTTÓ PRÓBAPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTT/MUNKAVÁLLALÓ MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2013
MINIMUM
művészek:
művészeti munkatársak:
MAXIMUM
művészek:
művészeti munkatársak:
BRUTTÓ PRÓBAPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTT/MUNKAVÁLLALÓ MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2014
MINIMUM
művészek:
művészeti munkatársak:
MAXIMUM
művészek:
művészeti munkatársak:

e. Mennyi volt a minimális bruttó előadáspénz, amit akár teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló, avagy megbízási/vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott művész illetve művészeti munkatárs részére fizettek 2013-ban, illetve 2014-ben?

i. Hány teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló és/vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott művész illetve művészeti munkatárs kapta ténylegesen ezt az összeget egy-egy előadás után?
1. Ők hány százalékát teszik ki a teljes művészi illetve művészeti munkatársi létszámnak?
MINIMÁLIS BRUTTÓ ELŐADÁSPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONYBAN VAGY MEGBÍZÁSI/VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS RÉSZÉRE 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
HÁNY MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) RÉSZESÜLT TÉNYLEGESEN ILYEN ÖSSZEGŰ JUTTATÁSBAN 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
EZ HÁNY SZÁZALÉKA A TELJES MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI LÉTSZÁMNAK (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) 2013
művészek:
művészeti munkatársak:

MINIMÁLIS BRUTTÓ ELŐADÁSPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONYBAN VAGY MEGBÍZÁSI/VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS RÉSZÉRE 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
HÁNY MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) RÉSZESÜLT TÉNYLEGESEN ILYEN ÖSSZEGŰ JUTTATÁSBAN 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
EZ HÁNY SZÁZALÉKA A TELJES MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI LÉTSZÁMNAK (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

f. Mennyi volt a maximális bruttó előadáspénz, amit akár teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló, avagy megbízási/vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott művészi és művészeti munkatárs részére fizettek 2013-ban illetve 2014-ben?
i. Hány teljes munkaidős közalkalmazott/munkavállaló és/vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott művészi és művészeti munkatárs kapta ténylegesen ezt az összeget egy-egy előadás után?
1. Ők hány százalékát teszik ki a teljes művészi és művészeti munkatársi létszámnak?
MAXIMÁLIS BRUTTÓ ELŐADÁSPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONYBAN VAGY MEGBÍZÁSI/VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS RÉSZÉRE 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
HÁNY MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) RÉSZESÜLT TÉNYLEGESEN ILYEN ÖSSZEGŰ JUTTATÁSBAN 2013 EZ HÁNY SZÁZALÉKA A TELJES MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI LÉTSZÁMNAK (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) 2013
művészek:
művészeti munkatársak:
MAXIMÁLIS BRUTTÓ ELŐADÁSPÉNZ TELJES MUNKAIDŐS KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONYBAN VAGY MEGBÍZÁSI/VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS RÉSZÉRE 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
HÁNY MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRS (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) RÉSZESÜLT TÉNYLEGESEN ILYEN ÖSSZEGŰ JUTTATÁSBAN 2014
művészek:
művészeti munkatársak:
EZ HÁNY SZÁZALÉKA A TELJES MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI LÉTSZÁMNAK (MINDEN FOGLALKOZTATÁSI FORMÁT EGYBEVÉVE) 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

3) BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
a. Milyen típusú béren kívüli juttatásokat biztosítottak 2013-ban, illetve 2014-ben a közalkalmazottként/munkaviszony keretében foglalkoztatott művészi és művészeti munkatársaik részére?
b. Egy főre vetítve mekkora összegben biztosítottak béren kívüli juttatást havonta 2013-ban illetve 2014-ben?
i. Havi átlagösszeg 2013:
ii. Havi átlagösszeg 2014:
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONY KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2013
művészek:
típusa:
összege:
művészeti munkatársak:
típusa:
összege:
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKAVISZONY KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 2014
művészek:
típusa:
összege:
művészeti munkatársak:
típusa:
összege:

4) EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEK, BIZTOSÍTÁS
a. Mennyi egészségügyi-szociális- illetve nyugdíjjárulékot fizetett intézményük kizárólag a művészi és művészeti munkakörben foglalkoztatott munkatársaik után 2013-ban, illetve 2014-ben?
EGÉSZSÉGÜGYI-, SZOCIÁLIS-, NYUGDÍJJÁRULÉKOK ÖSSZEGE A MŰVÉSZI ÉS MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAK UTÁN (ÖSSZESEN) 2013
művészek:
művészeti munkatársak:

EGÉSZSÉGÜGYI-, SZOCIÁLIS-, NYUGDÍJJÁRULÉKOK ÖSSZEGE AZ ELŐADÓMŰVÉSZI MUNKATÁRSAK UTÁN (ÖSSZESEN) 2014
művészek:
művészeti munkatársak:

b. Voltak-e üzembaleseteik 2013-ban illetve 2014-ben, melynek során művészi vagy művészeti munkatárs sérült volna meg?
i. Ha történt ilyen eset, azt az érintett nevének említése nélkül szíveskedjék ismertetni, kitérve a baleset/sérülés típusára és a gyógyuláshoz szükséges, orvos által igazolt napok számára.
c. Biztosít-e az intézményük általános vagy éppen speciális orvosi konzultációs lehetőséget
művészeik, illetve művészeti munkatársaik részére?
i. Ha igen, akkor milyen formában?
d. Biztosítja-e az intézményük a művészeiket illetve a művészeti munkatársaikat az intézményben végzett munkájuk során baleset- vagy másmilyen jellegű különbiztosítás keretében? Amennyiben igen, úgy az kikre terjed ki?
e. Biztosít-e intézményük rekreációs lehetőséget az intézményükben dolgozó művészeik, illetve művészeti munkatársaik részére? Amennyiben igen, úgy kik élhetnek ilyen lehetőséggel?
i. Ha igen, milyen jelleggel, és milyen költségvonzattal?
f. Biztosít-e az intézményük segítséget a gyermekes művészeik, illetve művészeti munkatársaik számára (pl.: külön óvodai szolgáltatás, bébiszitter-hozzájárulás, etc.) a munkájuk végzése során? Amennyiben igen, úgy kik élhetnek ezzel?
i. Ha igen, milyen jellegűt és milyen költségvonzattal?
g. Biztosít-e az intézményük bármilyen plusz segítséget a pályakezdő művészeik, illetve művészeti munkatársaik részére (pl.: kedvezményes szállás, vagy vonat/busz bérlet, etc.)? Amennyiben igen, úgy kik élhetnek ezen lehetőségekkel?
i. Ha igen, milyen jelleggel, illetve milyen költségkerettel?
h. Biztosít-e az intézményük bármilyen plusz segítséget a nyugdíjas korú művészeik, illetve művészeti munkatársaik részére (pl.: speciális orvosi vizsgálat, vagy gyógyszerhozzájárulás, etc.)? Amennyiben igen, úgy kik élhetnek ezen lehetőségekkel?
i. Ha igen, milyen típusút, és milyen költségkerettel? 

5) SZAKSZERVEZET/ÜZEMI TANÁCS
a. Működik-e az intézményükben üzemi tanács?
i. Sorolja fel a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezeteket, ha működnek ilyenek.

6) TÁMOGATÁSOK/BEVÉTELEK
a. Mennyi volt az intézmény Emtv. alapján, nem pályázati úton nyújtott, állami támogatása 2013-ban, illetve 2014-ben?
i. Ennek mekkora részét tette ki fenntartói, vagy a szervezettel közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzattól kapott támogatás 2013-ban, illetve 2014-ben?
EMTV. ALAPJÁN, NEM PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2013
EMTV. ALAPJÁN, NEM PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2014
FENNTARTÓI, VAGY A SZERVEZETTEL KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST KÖTÖTT ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA 2013
FENNTARTÓI, VAGY A SZERVEZETTEL KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST KÖTÖTT ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA 2014

b. Mekkora volt a nettó jegybevételük 2013-ban, illetve 2014-ben?
NETTÓ JEGYBEVÉTEL 2013
NETTÓ JEGYBEVÉTEL 2014

c. A nettó jegybevételük után keletkezett TAO-támogatási jogosultságukat milyen arányban tudták érvényesíteni? Mennyi volt az intézmény TAO-támogatási bevétele 2013-ban illetve 2014-ben?
REALIZÁLT TAO TÁMOGATÁS 2013
REALIZÁLT TAO TÁMOGATÁS 2014

d. Milyen nem-normatív, állami (központi költségvetési, minisztériumi, önkormányzati, NKA, etc.) támogatásokban részesültek 2013-ban illetve 2014-ben? Kérem válaszában az egyes támogatások összegét, azok célját, illetve a támogató intézmény nevét is szíveskedjék ismertetni.
NEM NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2013-2014
TÁMOGATÓ INTÉZMÉNY/ALAP, ETC.
TÁMOGATÁS CÉLJA ÖSSZEGE
VISSZATÉRÍTENDŐ/NEM VISSZATÉRÍTENDŐ

e. Voltak-e szponzorációs bevételeik 2013-ban, illetve 2014-ben?
i. Ha igen, milyen összegben?
SZPONZORI BEVÉTELEK 2013-2014
SZPONZOR MEGNEVEZÉSE
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

7) INTÉZMÉNYFENNTARTÁS, DOLOGI KIADÁSOK
a. Írja meg, hogy mennyi volt intézményük rezsiköltsége 2013-ban illetve 2014-ben, illetve azt is, hogy ez milyen tételekből áll össze.
REZSI-TÉTEL MEGNEVEZÉSE
ÖSSZEGE 2013-BAN
ÖSSZEGE 2014-BEN

REZSIKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
2013-BAN:
2014-BEN:

b. Írja meg, hogy összesen mennyit költött intézményük az alábbiakra 2013-ban illetve 2014-ben:

DÍSZLETÉPÍTÉSZET ÉS KELLÉKBESZERZÉS (VÁSÁRLÁS ÉS SAJÁT GYÁRTÁS IS BELEÉRTVE)
ÖSSZEG 2013
ÖSSZEG 2014

SZCENIKAI ÉS A SZÍNPADTÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI BESZERZÉSEK
RAKTÁROZÁS
ÖSSZEG 2013
ÖSSZEG 2014

KOMMUNIKÁCIÓ (KÜLSŐ/BELSŐ EGYARÁNT)
ÖSSZEG 2013
ÖSSZEG 2014

REPREZENTÁCIÓ (PL.: ÉTEL/ITAL, ÉTTERMI FOGYASZTÁS, SZÁLLÁSKÖLTSÉGEK, ETC.)
ÖSSZEG 2013
ÖSSZEG 2014

8) 5 MILLIÓ FORINT FELETTI SZERZŐDÉSEK
a. Kérem, hogy minden 2013-ban, illetve 2014-ben kötött, 5 millió forint feletti szerződésük másolatát scannelve szíveskedjék megküldeni.

9) ÜVEGZSEB
a. Kérem, tételesen írja meg, hogy milyen vezetői juttatások (bruttó személyi bér, béren kívüli juttatások, benzinköltség-térítés, mobiltelefon-költségtérítés, bónusz, jutalom, etc.) kerültek kifizetésre 2013-ban és 2014-ben. Kérem, hogy válaszában az egyes vezető tisztséget betöltők nevét is szíveskedjék leírni.
VEZETŐ MEGNEVEZÉSE
TISZTSÉGE
VEZETŐI JUTTATÁS MEGNEVEZÉSE
ÖSSZEGE 2013-BAN
ÖSSZEGE 2014-BEN

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 10.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Gulyás Márton

Tisztelt Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az önöknek június 10-én küldött közérdekű adatigénylésem határideje június 25-én lejárt. Kérem önöket, hogy haladéktalanul szíveskedjenek választ adni a megkeresésemre, ellenkező esetben kénytelen leszek jogi úton érvényt szerezni a kérdéseimnek.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gulyás Márton:
Csak a(z) Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei