Közérdekű adatigénylés OLAF zárójelentések kiadására

Berkecz Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylést elutasította a(z) Miniszterelnökség.

Feladó: Berkecz Balázs

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Önök 2017. február 3-án a JHÁT-PDF/81/2017 iktatószámon levelet küldtek Ferjancsics László adatigénylésére válaszolva. A levelükben felsorolt Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatokra vonatkozóan az OLAF jelentéseinek/zárójelentéseinek (nyomozati anyag összefoglalóinak) kiadását kérem az alábbi ügyekben (amennyiben ezen anyagok angol nyelvűek, és lefordították ezeket magyar nyelvre, akkor azokat is kérem kiadni):

1. OLAF OF/2012/1098 2015.01.07 a Regionális Operatív Programból finanszírozott, építéssel összefüggő, összesen három projektben tapasztalt visszaélés

2. OLAF OF/2011/0945 2015.01.21 a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból és a Közép-Magyarországi Operatív Programból finanszírozott, nyomdaipari és papíripari gépfejlesztésekkel összefüggő, összesen tizenkét projektben tapasztalt visszaélés

3. OLAF OF/2013/1125 2015.02.12 a Környezet és Energia Operatív Program egy természetvédelmi projektjében történt visszaélés

4. OLAF OF/2014/0666/B4 2015.06.05 a Környezet és Energia Operatív Program egy szennyvízkezelési projektjében történt visszaélés

5. OLAF OF/2010/0863 2015.07.02 a Regionális Operatív Programból és a Környezet és Energia Operatív Programból finanszírozott, építéssel összefüggő, összesen négy projektben tapasztalt visszaélés, valamint több projekt keretében egy közbeszerzéssel foglalkozó tanácsadó cég szerződései

6. OLAF OF/2011/1112 2015.07.02 a Közlekedésfejlesztési Operatív Programból finanszírozott, vasút és útépítéssel összefüggő, összesen három projektben tapasztalt visszaélés

7. OLAF OF/2011/0357 2015.07.02 Végrehajtási Operatív Programból finanszírozott projektben tapasztalt visszaélés

8. OLAF OF/2012/0679 2015.08.08 a Környezet és Energia Operatív Programból finanszírozott szennyvízkezelési projektben tapasztalt visszaélések

9. OLAF OF/2013/1377/B4 2015.08.24 a Környezet és Energia Operatív Programból finanszírozott hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével összefüggő működési bevételek, és a pénzügyi számítás

10. OLAF OF/2014/1110/B4 2015.09.28 a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból kutatás-fejlesztési programba tartozó projektben történt visszaélések

11. OLAF OF/2013/0484/134 2015.10.22 a Regionális Operatív Program egy felhívásához kapcsolódóan tapasztalt visszaélések

12. OLAF OF/2014/0418/134 2015.11.12 a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból finanszírozott, vállalatok technológiai innovációjának fejlesztésével összefüggő projektben tapasztalt visszaélések

13. OLAF OF/2014/1138/B4 2015.12.27 a Regionális Operatív Programból megvalósított turisztikai fejlesztés kapcsán tapasztalt visszaélések

14. OLAF OF/2014/0693/84 2016,01.11 a Nemzetközi Együttműködési Programból finanszírozott, környezeti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő projektben tapasztalt visszaélések

15. OLAF OF/2013/1140 2016.01. a Környezet és Energia Operatív Programból finanszírozott, szennyvíz-elvezetéssel és ivóvízminőség javítással összefüggő, összesen két projektben tapasztalt visszaélés

16. OLAF OF/2014/0524/B4 2016.05.06 a Regionális Operatív Programból finanszírozott, könyvelői szolgáltatással összefüggő, összesen három projektben tapasztalt visszaélés

17. OLAF OF/2014/1330/B4 2016.06.07 a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból finanszírozott, vállalkozásfejlesztéssel összefüggő, összesen három projektben tapasztalt visszaélés

18. OLAF OF/2014/0016 2016.06.24 a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból finanszírozott, a JEREMIE által társfinanszírozott felhívás kapcsán a pénzügyi közvetítők kiválasztása során tapasztalt visszaélések

19.OLAF OF/2014/0568/B4 2016.06.24 a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból finanszírozott, gépbeszerzéssel összefüggő projektben tapasztalt visszaélések

20. OLAF OF/2014/1030/B4 2016.10.06 a Társadalmi Megújulás Operatív Programból finanszírozott, oktatásfejlesztéssel összefüggő kiírás keretében megvalósított két projektben tapasztalt visszaélés

21. OLAF OF/2014/0674/B4 2016.10.18 a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból finanszírozott, kutatás és fejlesztéssel összefüggő, összesen négy projektben tapasztalt visszaélés

22. OLAF OF/2012/0118/B4 2016.12.14 egy Közlekedésfejlesztési Operatív Programból finanszírozott projektben tapasztalt, közbeszerzésekkel összefüggő visszaélések

23. OLAF OF/2015/1158 2016.12.30 a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból finanszírozott, kutatás-fejlesztéssel összefüggő projektben tapasztalt visszaélések

Az adatokat OLAF vizsgálatonként kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a közölt adatokat kizárólag elektronikus formában küldjék meg számomra a [email address] e-mail címre. Kérem, amennyiben a kért adatok összessége meghaladja a 15 megabájtot, akkor azt vagy több e-mail-ban, vagy tömörítve küldjék (pl. Zip).
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérhetik, továbbá nem jogosultak a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 15.

Üdvözlettel:
Berkecz Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K17030217130.pdf
66K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Berkecz Balázs:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Nemzeti Konzultáció Adatai

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Paks2 dokumentációinak titkosítása

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei