Közérdekű adatigénylés tábornoki rendfokozatú aktív állományú és rendelkezési állományban lévő munkatársakról

Balogh Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Balogh Attila

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-Jelenleg hány fő tábornoki(dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy)rendfokozatú munkatársuk van(aktív és rendelkezési állományban lévők is)
-Kik ők és milyen beosztásban dolgoznak.(Név, rendfokozat, beosztás)
-Milyen juttatásokra jogosultak az illetményükön felül(szolgálati gépjármű, mobiltelefon használat, cafetéria keret, stb..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 17.

Üdvözlettel:

Balogh Attila

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2015. február 17.-én érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.
A NAV-nál jelenleg 8 tábornoki rendfokozatú vezető szerepel aktív vagy rendelkezési állományban:
• Béndek József pénzügyőr altábornagy – jelenleg a Belügyminisztérium állományába vezényelve és egyidejűleg a NAV rendelkezési állományába helyezve,
• Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, vám- és pénzügyőri szakmai szakfőigazgató,
• Márkus András pénzügyőr dandártábornok, a Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság főigazgatója,
• Szabó Zsolt pénzügyőr dandártábornok, az Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság főigazgatója,
• Dr. Vankó László pénzügyőr dandártábornok, a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója,
• Dr. Fekete Attila pénzügyőr dandártábornok, a Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság főigazgatója,
• Torda Csaba pénzügyőr dandártábornok, a Központi Hivatal Vám Főosztály főosztályvezetője,
• Dr. Minya Mihály pénzügyőr dandártábornok, a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság főigazgatója.

Az aktív állományban szolgálatot teljesítő munkatársak kért adatai a NAV oldalán a Közérdekű adatok Általános közzétételi lista/1.1.3. A NAV vezetői menüpontban elérhetőek (http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/a... ).
Tájékoztatom továbbá arról, hogy az illetményen felüli juttatások a NAV szervezetében nem a rendfokozathoz, hanem a beosztáshoz (pl. vezető) kötődnek, így fent említett munkatársakat tábornoki rendfokozatuk okán külön juttatás nem illeti meg. Az aktív állományú tábornokok vezetői beosztásukhoz kapcsolódó feladataik hatékony ellátása érdekében szolgálati gépjármű és szolgálati mobiltelefon használatára jogosultak.
A cafeteria juttatás a NAV valamennyi dolgozóját – köztük a tábornokokat is – megilleti.

Budapest, 2015. február 19.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Balogh Attila:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Kalózszerverek

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Dobos Csilla által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei