Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön uzonyiadamm, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közérdekű adatok megismerhetőségének korlátozása 2011 után

uzonyiadamm küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Oktatási Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for uzonyiadamm to read recent responses and update the status.

Feladó: uzonyiadamm

Delivered

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Azon közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatoknak a nevét, címét, adatok tartalmára utaló jelölést, amely adatoknak részleteit, tartalmát 2011-ben vagy az után és 2019.10.02 előtt 2011.évi CXII. törvény (info törvény) 27. § (1) vagy 27. § (2) vagy 27. § (4) vagy 27. § (5) vagy 27. § (6) pontja alapján titkosították, vagy megismerhetőségét korlátozták.
Kérem jelöljék meg az egyes adatok tartalmára utaló jelzés mellett, hogy az adatok megismerhetőségét mennyi időre korlátozták, illetve milyen módon korlátozták.
Kérem jelöljék meg az egyes adatok tartalmára utaló jelzés mellett, hogy az adatok megismerhetőségét az info törvény 27. §-ának, mely pontja szerint, illetve milyen indokkal korlátozták.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 2.

Üdvözlettel:

Uzonyi Ádám

Hivatkozása ide

Oktatási Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s K z rdek adatok megismerhet s g nek korl toz sa 2011 ut n.txt
4K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Oktatási Hivatal adatgazdánál"
([Oktatási Hivatal request email])
Nem sikerült kézbesíteni az üzenetet, mert ebbe a csoportba csak
hitelesített feladók küldhetnek üzenetet. Ha nem szűnik meg a hiba,
forduljon a levelezési rendszergazdához.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: BPM-MAIL1.okev.hu

[Oktatási Hivatal request email]
Remote Server returned '550 5.7.133
RESOLVER.RST.SenderNotAuthenticatedForGroup; authentication required;
Delivery restriction check failed because the sender was not authenticated
when sending to this group'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from BPM-MAIL2.okev.hu (10.6.252.15) by BPM-MAIL1.okev.hu
(10.6.252.14) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1779.2; Wed, 2 Oct 2019
10:33:43 +0200
Received: from mail.oh.gov.hu (10.6.251.12) by BPM-MAIL2.okev.hu (10.6.252.15)
with Microsoft SMTP Server id 15.1.1779.2 via Frontend Transport; Wed, 2 Oct
2019 10:33:43 +0200
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by mail.oh.gov.hu (Postfix) with ESMTP id 6061D100089
for <[Oktatási Hivatal request email]>; Wed, 2 Oct 2019 10:33:44 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at bpm-spam2.okev.hu
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -1.898
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-1.898 tagged_above=-999 required=3.5
tests=[BAYES_00=-1.9, RCVD_IN_DNSWL_NONE=-0.0001, SPF_HELO_NONE=0.001,
SPF_NONE=0.001] autolearn=ham autolearn_force=no
Received: from mail.oh.gov.hu ([127.0.0.1])
by localhost (bpm-spam.oh.gov.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id D7wMBJwf6_Sx for <[Oktatási Hivatal request email]>;
Wed, 2 Oct 2019 10:33:35 +0200 (CEST)
Received: from smtp.kimittud.org (smtp.kimittud.org [52.57.14.250])
by mail.oh.gov.hu (Postfix) with SMTP id EEDC5100088
for <[Oktatási Hivatal request email]>; Wed, 2 Oct 2019 10:33:34 +0200 (CEST)
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 3C523214DD; Wed, 2 Oct 2019 08:53:35 +0000 (UTC)
Date: Wed, 2 Oct 2019 08:53:35 +0000
From: uzonyiadamm <[FOI #13391 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= =?UTF-8?B?IE9rdGF0w6FzaQ==?= Hivatal
=?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?= <[Oktatási Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adatok?=
=?UTF-8?Q?_megismerhet=C5=91s=C3=A9g=C3=A9nek_korl=C3=A1toz=C3=A1sa_2011?=
=?UTF-8?Q?_ut=C3=A1n?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #13391 email]
Received-SPF: None (BPM-MAIL1.okev.hu: [FOI #13391 email]
does not designate permitted sender hosts)

References

Visible links
1. mailto:[Oktatási Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Sent request to Oktatási Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: Info
Oktatási Hivatal


Attachment image001.png
5K Download


Tisztelt Ügyfelünk!

Az Oktatási Hivatal nevében köszönjük megkeresését, válaszunkig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:
[cid:image001.png@01D0572B.D46ABE80]

OKTATÁSI HIVATAL
Tájékoztatási Osztály

H-1122 BUDAPEST, MAROS U. 19-21.
Tel.: +36-1-374-2100

E-mail: [Oktatási Hivatal request email]<mailto:[Oktatási Hivatal request email]>

WEB: www.oktatas.hu<http://www.oktatas.hu/>

Ügyfélszolgálati információk:
http://www.oktatas.hu/kapcsolat/kozponti...

Hivatkozása ide

Feladó: Elnöki Titkárság Közadat
Oktatási Hivatal


Attachment image001.png
5K Download


Tisztelt Uzonyi Ádám!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 27. § (1) bekezdése alapján a közérdekű
vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Oktatási Hivatal azon közérdekű vagy
közérdekből nyilvános adatokról, amelyeknek a megismerését az Infotv. 27.
§ (4), és 27. § (5)-(6) bekezdései alapján korlátozta, nem köteles
nyilvántartást vezetni, erre vonatkozó nyilvántartással  nem rendelkezik.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásai,
valamint az Alkotmánybíróság IV. 2898/2015. számú AB határozata alapján a
közérdekű adatigénylések teljesítése körében közfeladatot ellátó szervek
nem kötelesek – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – új, a
rendelkezésre állókhoz képest minőségileg más adatot előállítani.

 

 

Üdvözlettel:

 

 
[1]cid:image001.png@01D0572B.D46ABE80 OKTATÁSI
HIVATAL

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön uzonyiadamm, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő uzonyiadamm:
Csak a(z) Oktatási Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Veszprém 14. sz szavazókör

A(z) Nemzeti Választási Iroda részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei