Közérdekű dokumentumok listája

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetstratégiai Kutatóintézet részére

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Sipos Zoltán, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Nemzetstratégiai Kutatóintézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az NSKI által kezelt közérdekű dokumentumok listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 27.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy István Dr.
Nemzetstratégiai Kutatóintézet


Attachment image001.jpg
4K Download


 

TC.

Sipos Zoltán Úr

Részére.

E-mailen megküldve ([1][FOI #4103 email])

 

Tisztelt Sipos Úr!

 

Közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzetstratégiai Kutatóintézethez,
amelyben azt kérte, hogy a „Nemzetstratégiai Kutatóintézet által kezelt
közérdekű dokumentumok listáját”, küldjük meg az Ön számára.

 

Kérelme alapján tájékoztatnom kell az alábbiakról:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) a bármely állami, vagy
önkormányzati szerv által kezelt „közérdekű dokumentumok listája” fogalmát
nem ismeri.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest. 2015. március 12.

 

 

 

           dr. Nagy István

          osztályvezető

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
W:\NSKI\pdf\email_alairas\email-alairas_v02-02.png
            Nemzetstratégiai Kutatóintézet
            Jogi és Kodifikációs Osztály

            H-1054 Budapest, Nagysándor József u.8.

            Mobil +36 (70) 490 4802

            Tel. +36 1 796 0243

           [3][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei