Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dobrovits Orsolya, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közfoglalkoztatottak létszáma - Gyál

Dobrovits Orsolya küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Dobrovits Orsolya to read a recent response and update the status.

Feladó: Dobrovits Orsolya

Delivered

Tisztelt Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Önök Önkormányzatának fenntartásában működő valamennyi közgyűjteményi és közművelődési intézményt érintően, intézményekre lebontva
- hány közalkalmazott
- hány alkalmazott
-hány.közfoglalkoztatott
-hány kulturális közfoglalkoztatott
dolgozott a 2016. évben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 22.

Üdvözlettel:

Dobrovits Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Józsefné
Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment cimer.png
20K Download


Dobrovits Orsolya részére

Tisztelt Címzett!
Hivatalunkhoz 2017. 04. 25-én elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylésére az alábbi választ adjuk.
Gyál Város Önkormányzat fenntartásában egyetlen közgyűjteményi és
közművelődési intézmény van, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár (2360 Gyál, Kőrösi út 118.), mely intézményben 2016. évben a
foglalkoztatottak számát az alábbiakban részletezzük:

- 14 fő közalkalmazott + 3 fő megbízási díjas (2 fő egész évben, 1 fő fél évet),
- 3 fő kulturális közfoglalkoztatott (1 fő egész évben, 1 fő kb. 5 hónapot, 1 fő kb. 8 hónapot).

Tisztelettel:
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző nevében és megbízásából:

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2360 Gyál  Kõrösi út 112-114
Tel.: 29/540-930 Fax.:29/340-028
Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda
  Szabó Józsefné K. Ildikó
  Irodavezetõ-helyettes
  Tel.:29/540-931 Fax.:29/340-028
E-mail: [3][email address]
   Honlap:[4]www.gyal.hu

 

[5] 

References

Visible links
1. file:///tmp/ildi2_elemei/filelist.xml
2. file:///tmp/ildi2_elemei/editdata.mso
3. mailto:%[email address]
4. http://www.gyal.hu/
5. http://www.gyal.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dobrovits Orsolya, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dobrovits Orsolya:
Csak a(z) Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei