Közlekedési jelzés kihelyezésével kapcsolatos adakérés - Bp, Árpád híd, budai oldal

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budapest (budai oldal), Árpád híd-Vörösvári út-Szendendrei
út-Pacsirta mező utak (utcák) kereszteződésében az Árpád hídról déli irányba, a Pacsirtamező utca felé vezető 3 forgalmi sáv helyszínnel
(GPS koordináták: 47.54059980487651, 19.041742086410522)
kapcsolatosan a következő adatokat:

1. A fenti helyszínen 2010-11-19 és 2011-08-08 között kihelyezett
közlekedési táblák elhelyezésének oka(i) (a fenti helyszínen
kihelyezésre került további 2 db kötelező haladási irány
jelzőtábla, a bal oldalon található fényjelző készülékekre)

2. A fenti helyszín forgalomtechnikai rajza (annak ezen területre vonatkozó részlete) a 2010-11-19 és 2011-08-08 között időtartamban történt módosítást megelőző állapotban, illetve a módosítást követő állapotban.

3. A fenti helyszín JETSZ (83/2004 GKM rendelet)
I. fejezet 3. szerint előírt jelző tábla nyilvántartása (annak ezen területre vonatkozó részlete) a 2010-11-19 és 2011-08-08 között időtartamban történt módosítást megelőző állapotban, illetve a módosítást követő állapotban.

4. Kérném a fenti táblák elhelyezésénél a JETSZ (83/2004 GKM
rendelet) I. fejezet 1.3 szerint meghatározott D-002 jelzésképtől eltérés okának megjelölését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 12.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Elektronikus levelét megkaptuk, melynek feldolgozása megkezdõdött.

Tájékoztatjuk, hogy levelére – amennyiben annak nem információkérés a
tartalma – az Üzletszabályzatunkban rögzített határidőn belül válaszolunk.

Megkeresését köszönjük.

BKV Zrt. Ügyfélszolgálata

Dear Passenger,

We have received your e-mail, thank you. It is under processing and will
be answered by the deadline defined in our Business Rules.

BKV Zrt. Customer Service

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A BKK részére küldött levélre a BKV Ügyfélszolgálat aláírással jött válaszlevél. Helyes ez az email cím?

Link to this

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

A korábban beküldött adatigénylésemre adott válasz késik. A jogszabály értelmében a közintézménynek általában legkésőbb 2012. november 27. határidőig kellett volna válaszolnia. Érdeklődnék a kérdésekkel kapcsolatos állapotról.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0012929/2012

Varga Viktor

[FOI #428 email]

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunkhoz 2012. november 12-én érkezett
bejelentését nyilvántartásunkban rögzítettük.

Az üggyel kapcsolatos vizsgálat/eljárás az illetékes szakterületek
bevonásával folyamatban van.

Válaszunkat a vizsgálat lefolytatása után, az Üzletszabályzatunkban
rögzített határidőn belül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves
megértését és türelmét.

 

 

Budapest, 2012. november 28.

 

                                                   Tisztelettel:

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

mb.csoportvezető

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0012929/2012

Varga Viktor

[FOI #428 email]

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunkhoz 2012. november 12-én érkezett
bejelentését nyilvántartásunkban rögzítettük.

Az üggyel kapcsolatos vizsgálat/eljárás az illetékes szakterületek
bevonásával folyamatban van.

Válaszunkat a vizsgálat lefolytatása után, az Üzletszabályzatunkban
rögzített határidőn belül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves
megértését és türelmét.

 

 

Budapest, 2012. november 28.

 

                                                   Tisztelettel:

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

mb.csoportvezető

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment pacsirta010.pdf
11 Download View as HTML


Ügyszám: 0038/0012929/2012 

Varga Viktor

[1][FOI #428 email]

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!

 

Köszönettel megkaptuk megkeresését, mellyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adjuk.

 

Rendőrségi kérésre végeztük el a forgalmirend-módosítást a Flórián téren,
a felüljáró alatti járműosztályban, mely a szabálytalan visszafordulás
megerősítése érdekében volt szükséges. A "besorolás rendjét" jelző tábla,
valamint a balra kanyarodást jelző burkolati jel nyilak ellenére néhány
járművezető a szabad jelzésnél vissza fordult a Serfőző utca felé. Mivel a
Pacsirtamező utca felől két sávban érkezőknek is ekkor van szabadjelzése,
ezért e két mozgás tiltott irány, hiszen így balesetek történhetnek.

 

A módosítás 3 db kötelező haladási iránytábla kihelyezését jelentette: egy
jobb oldalra, egy bal oldalra és egy a középsziget végébe. A kivitelezés
2011. február 2-án történt meg.

 

A helyszínelés során a felüljáró alatti három sávos szakasz jobb szélső
sávja melletti jelzőlámpa oszlopán ferdén balra mutató "kötelező haladási
irány" jelzőtáblát találtunk, melynek kihelyezésének időpontjáról nincs
információnk. Tehát  a mellékelt helyszínrajz a nyilvántartás szerinti
állapotot ábrázolja (amelyen nincs kötelező haladási iránytábla), de
ténylegesen 2011. február 2-a előtt is ott volt.

Csatoltan küldjük a két helyszínrajzot.

 

Késedelmes válaszadásunkért szíves elnézését kérjük.

 

Kérjük tájékoztatásunk megértő elfogadását, állunk a jövőben is
rendelkezésére.

 

Budapest, 2012.november 29.        

 

                                    

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

mb.csoportvezető

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Először is köszönöm a megtisztelő válaszukat, mert ilyen precíz leírást még soha nem láttam.

Az adatkérésemmel kapcsolatosan a következő információk érdekelnének még:

1. Az eredeti rendőrségi kérést szeretném megismerni, természetesen, ha szükséges, a benne található személyes adatok kitakarása után.

2. A kihelyezés kapcsán felmerült kérdésem, hogy az újonnan kihelyezett táblák esetében mi az eltérés oka a JETSZ (83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet) 5.14 pontjától, amely szerint a "5.14. A forgalomirányító fényjelző készüléket tartó oszlopon jelzőtáblák csak a készülék felett vagy mellett helyezhetők el.", mert az új táblák elhelyezése ettől eltér.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Varga Viktor
[FOI #428 email]

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Varga Viktor Úr! Ügyszám:0038/0012929-001/2012

Köszönettel megkaptuk megkeresését, mellyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A jelzőtáblák kihelyezése rendőrségi megkeresés alapján történt. A BRFK III. kerületi Rendőrkapitánysága levélben fordult Társaságunkhoz, melyben a szabálytalan, Serfőző utca felé irányuló visszafordulások megakadályozása érdekében "Megfordulni tilos" jelzőtáblák kihelyezését kérte. Mivel ez a jelzés ellentmond a forgalmi rendnek (hiszen itt csak balra lehet tovább haladni) ezért, a már kint lévő "Kötelező haladási irány" jelzőtábla megerősítése miatt került sor a táblák kihelyeztetésére a bal oldalra is.

Az előírások szerint a "Kötelező haladási irány" jelzőtáblát az úttest jobb oldalán kell kihelyezni. Itt a jelzőlámpa felett, a megfelelő helyen található. A bal oldalra kihelyezett táblák csak a figyelem felhívása érdekében ismétlő jelzésként lettek kihelyezve. Mivel mindkét oszlop zöldterületen van és a közúti űrszelvénytől távol, ezért a jelzőlámpa alá elhelyezett táblák sem a gyalogos, sem a jármű forgalmat nem akadályozzák.

Kérjük fentiek megértő elfogadását.

Budapest, 2012. december 10.

Tisztelettel,

Stieglerné Kassa Edit
ügyfélszolgálati mb.csoportvezető

Budapesti Közlekedési Központ
Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Köszönöm a válaszokat az adatigénylésemre, a válaszokat természetesen elfogadom.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0007272/2013 

Varga Viktor

[1][email address]

 

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

Engedje meg, hogy Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban
tájékoztassuk, hogy a XIV. kerület,  Dorozsmai utca nem a BKK Zrt.
kezelésében és üzemeltetésében lévő közút.

 

Az út tulajdonosa, kezelője és üzemeltetője a XIV. kerületi Önkormányzat ,
ezért bejelentését továbbítottuk a nevezett Önkormányzat irányába.

 

Kérjük tájékoztatásunk megértő elfogadását.

 

Budapest, 2013. május 29.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

dr. Láng-Nemes Zsófia

Koordináció és Ügyfélszolgálat

Levelezési szakterületi vezető

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei