Közlekedési Múzeum bontási engedélye, munkaterület átadás dokumentációja

Zimborás Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Zimborás Gábor

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Önök a Facebook oldalukona mai napon a következő nyilatkozatot adták ki

"Megkezdődik a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum régi, rossz állapotú épületének bontása az előzetes ütemterveknek megfelelően. Két héttel ezelőtt a legendás első 424-es gőzmozdonyt szállítottuk el, és ahogy az elmúlt hetekben több alkalommal erről tájékoztatást adtunk, a következő lépésben megkezdődik az épület bontása, illetve a még szállításra váró műtárgyak raktárba költöztetése. Mivel itt hatalmas, többtonnás műtárgyakról van szó, a biztonságos és szakszerű kiemelés érdekében esetenként az épület szerkezetét, födémrendszerét is meg kell bontani. A munkálatokhoz minden szükséges engedély rendelkezésre áll."

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a fent részletezett bontási munkák tekintetében az Önök birtokában lévő engedélyeket, illetve a munkaterület kivitelező részére történő átadását igazoló dokumentációt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 27.

Üdvözlettel:

Zimborás Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Zimborás Gábor!

A lentiek szerinti közérdekű adatigénylés teljesítésének összeállítása folyamatban van, azonban figyelemmel arra, hogy az Ön által megküldött kérelem jelentős terjedelmű és nagyszámú adatra vonatkozik, az adatok kiadása hosszabb időt vesz igénybe.
Erre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a határidőt további 15 nappal, 2016. július 27-ig meghosszabbítjuk.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.


Attachment Magyar M szaki s K zleked si M zeum 1.sz.r sz munkater let tad s tv teli jegyz k nyv.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Zimborás Gábor Úr!

A Városliget Zrt.-hez 2016. 06. 27. napján elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével összefüggésben ezúton megküldjük Önnek a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1. sz. rész-munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvét anonimizálva.

Magyarország Kormánya az 546/2013. számú rendeletével a Liget Budapest Projektet kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította. Ennek értelmében a Városligeten belül bontási tevékenységet bontási engedély és a bontás tudomásulvétele nélkül lehet végezni, amennyiben az műemléki védelem alatt álló építményt nem érint. A Közlekedési Múzeum régi, elavult épülete nem áll ilyen oltalom alatt, tehát a bontása minden hatályos előírásnak megfelel, azt szakszerűen elkészített bontási tervdokumentáció alapján végzi a bontó cég.

Tájékoztatjuk, hogy a szállítási feladatokhoz kapcsolódó behajtási- és útvonal engedélyek a szállítást végző Vállalkozó rendelkezésére állnak.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zimborás Gábor:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei