Kozma Ferenc utcai troliforduló

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre annak költségét, hogy tavaly június óta, a Kossuth tér felújítása miatt a 70-es és 78-as trolik ideiglenes végállomást kaptak a Kozma Ferenc utcában (a Földművelésügyi Minisztérium mögött), ahol a trolik érkezését az áramszedők áthelyezése céljából a BKK munkatársai műanyag székeken ülve várják, részükre konténer és mobilwc került kihelyezésre.
http://index.hu/belfold/2014/08/05/a_kos...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 13.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0019873/2014 

Erdélyi Katalin

[FOI #2952 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat rövidesen megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves megértését
és türelmét. 

 

Budapest, 2014. szeptember 3.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0019873/2014 

Erdélyi Katalin

[FOI #2952 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!  

 

 

Társaságunkhoz 2014. augusztus 13-án érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

A Kossuth téren és környékén a 70-es és 78-as trolibuszok közlekedését
érintő munkálatok 2013. június 23. napján kezdődtek meg. Tekintettel arra,
hogy a tér átépítése során a felsővezeték nem került visszaépítésre, a
trolibuszok a mai napig csak a Kozma Ferenc utcában, tolatással tudnak
visszafordulni. Az emiatt jelentkező többlet személyzeti igény
finanszírozása jelenleg teljes mértékben Társaságunkra hárul.

 

A kényszerből alkalmazott technológia miatt 2013. júniusától 2014.
augusztusáig Társaságunknak 47 520 000 forint többletköltsége merült fel.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2014. szeptember 11.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt BKK!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

A kapott adatok ebben a cikkben kerültek felhasználásra:
http://blog.atlatszo.hu/2014/09/475-mill...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei