Közmédia munkatársainak fizetési adatai

Megyesi Judit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Megyesi Judit

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MTVA, továbbá az MTV Zrt. megújult csatornáinak dolgozó műsorvezetők fizetési adatait.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 27.

Üdvözlettel:

Megyesi Judit

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Megyesi Judit!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért adatok egy része nem minősül
közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak, figyelemmel arra,
hogy az adatigénylésben körülhatárolt egyes személyek nem vezető állású
munkavállalók, cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre nem
jogosultak, ezért a kért adatok közlésével – az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezéseibe ütköző módon – munkavállalóink személyes adatainak
védelméhez való jogát sértenénk meg.

Azon műsorvezetők tekintetében viszont, akikkel az MTVA nem
munkaviszonyban áll, válaszunkat 2015. április 10. napjáig küldjük meg az
Ön részére.

 

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:

 

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Megyesi Judit!

Korábbi levelünkben írtaknak megfelelően, 2015. március 27-én érkezett
adatigénylésével kapcsolatban, az alábbiak szerint tájékoztatjuk.

A megújult csatornáinkon megbízás alapján tevékenykedő műsorvezetőink
díjazása alkalmanként 35.000 Ft és 60.000 Ft közötti összeg.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, továbbá kérjük, legyen
szíves visszajelzést küldeni arról, hogy megkapta válaszunkat.

Tisztelettel:

 

 

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Megyesi Judit:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei