Közmédia munkatársainak képzése

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
nemzeti hírcsatorna indulásához kapcsolódóan szervezett
újságírói/műsorszerkesztői/műsorkészítői tanfolyammal kapcsolatosan
a következő adatokat:

1. Mekkora költségvetésből finanszírozzák (finanszírozták) a képzést?

2. Kérem, hogy a képzés lebonyolítása tárgyában kötött szerződést
elektronikus másolatban részemre megküldeni szíveskedjék.

3. A képzés során milyen tananyagot sajátítanak (sajátítottak) el a képzésen
résztvevő személyek? Kérem, hogy a képzésen leadott anyagra
vonatkozó információkat a tananyagként szolgáló tankönyvek,
jegyzetek könyvészeti adatainak (könyv, jegyzet szerzője, címe,
kiadás helye, éve ISBN szám) megjelölésével adja meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 13.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Nyomárkay Viktor
Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány


Attachment oktatoi szerzodes 1.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment oktatoi szerzodes 2.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment oktatoi szerzodes 3.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment oktatoi szerzodes 4.pdf
1.4M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin,

 

2015. 04. 13.-án küldött emailjében foglalt kérdéseire a következő választ
adom:

 

Az Alapítvány kerekítve 23.200.000,- Ft költségen szervezte meg a képzést.
A képzés szakmai programját, költségvetését és kezdési időpontját a
Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány Kuratóriuma 2014/38 sz.
Határozatával fogadta el.

 

A tanfolyam lebonyolítása tárgyában az oktatókkal kötött szerződés
anonimizált változatát mellékelem.

 

A tananyagra vonatkozó kérdéseire nem áll módomban tájékoztatást adni az
Ön részére, figyelemmel arra, hogy azok kiadása a védett ismeretek (know
how) és üzleti titkok védelmét veszélyeztetné.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, továbbá kérem, legyen
szíves visszajelzést küldeni arról, hogy megkapta válaszomat.

 

Üdvözlettel:

 

Nyomárkay Viktor

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

ügyvezető igazgató

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei