Közmédiás oktatás

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a nemzeti hírcsatorna indulásához kapcsolódóan szervezett újságírói/műsorszerkesztői/műsorkészítői tanfolyammal kapcsolatosan a következő adatokat:

1. Mekkora költségvetésből finanszírozzák a képzést?

2. Kérem, hogy a képzés lebonyolítása tárgyában kötött szerződést elektronikus másolatban részemre megküldeni szíveskedjék.

3. A képzés során milyen tananyagot sajátítanak el a képzésen résztvevő személyek? Kérem, hogy az képzésen leadott anyagra vonatkozó információkat a tananyagként szolgáló tankönyvek, jegyzetek könyvészeti adatainak (könyv, jegyzet szerzője, címe, kiadás helye, éve ISBN szám) megjelölésével adja meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 4.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA)
Közönségszolgálata részére 2015. február 4-én elektronikus úton megküldött
„Közmédiás oktatás” tárgyú közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az
alábbiak szerint tájékoztatjuk.

 

A levelében kért információkkal az MTVA nem rendelkezik. Kérdései
tekintetében valószínűsíthetően a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány
(bírósági nyilvántartási szám: 11.Pk. 60.840/2011/2, a továbbiakban:
Alapítvány) tud tájékoztatást adni az Ön részére, ezért kérjük, hogy
tájékoztatáskérésével szíveskedjen közvetlenül az Alapítványhoz fordulni
(székhely 1016 Budapest, Naphegy tér 1., levelezési cím: Magyar Rádió –
1800 Budapest).

 

Tisztelettel:

 

 

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

drog

A(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei