Közmeghallgatással kapcsolatos közérdekű adatkérés

Noé Krisztina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VII. kerületi Rendőrkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Noé Krisztina

Delivered

Tisztelt Budapest VII. kerületi Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a válaszokat az alábbi kérdésekre.

Hány esetben történt intézkedés közterületen hajléktalan ember ellen közterületen (életvitelszerűen?) tartózkodás miatt? Milyen konkrét intézkedésre került sor? Történt-e hajléktalan ember személyes tulajdonának elszállítása, megsemmisítése?

Az önkormányzat évente hányszor és összesen milyen összegben jutalmazza a kerületi kapitányság munkatársait? (2017.év és 2018. év adatait kérem , hány fő részesült jutalomban éves szinten) Melyek azok a szempontok amelyek alapján jutalmazásra választják ki a kerületi kapitányság munkatársait? Ki az, aki meghatározza ezeket a szempontokat és dönt a jutalmazottak személyéről?

Járt-e jutalom utcai alkoholfogyasztás elleni fellépésért, hajléktalan elleni intézkedésért, spontán demonstráció megakadályozásáért, spontán demonstráló megbilincseléséért?

A Független Rendészeti Panasztestület elmarasztalta-e az utóbbi egy évben a hetedik kerületi rendőrkapitányságot vagy annak beosztottjait? Ha egy esetben is ez megtörtént, igazságosnak tekinthető-e a vezetők, köztük akár a rendőrkapitány jutalmazását?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 22.

Üdvözlettel:

Noé Krisztina

Hivatkozása ide

Feladó: Fehér István
Budapest VII. kerületi Rendőrkapitányság


Attachment image003.png
77K Download

Attachment 01070 197 1 3 2019 KOZA.pdf
732K Download View as HTML


Tisztelt Noé Krisztina!

 

Mellékelten megküldöm Csintalan Pál r. alezredes kapitányságvezető úr
válaszát a 2019. január 22-én benyújtott közérdekű adatigénylésére.

 

Tisztelettel:

 

 

Fehér István r. alezredes

hivatalvezető

BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság

 

1071 Budapest, Dózsa György út 18-24.

BM telefon/fax: 47-203, 47-401

Városi telefon/fax: +36 (1) 461-8121, +36 (1) 461-8122

Mobil: +36 (30) 960-0668

E-mail: [1][email address]

[2]sávadatok1

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Noé Krisztina:
Csak a(z) Budapest VII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei