Kozmosz sétány fái

Bogád Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az április kétségkívül legbizarabb története, hogy a Közmosz sétányról először elvittek 25 fát gyökerestűl, majd lefújták az ott tervezett beruházást. Adódik ebből néhány kérdés:

1. Milyen megfontolásból történtek a faáthelyezések?
2. Pontosan hová kerültek a fák?
3. Ki döntött a fák áthelyezéséről?
4. Ki döntött az áthelyezés időpontjáról?
5. Miért nem kérdezték meg előzetesen az ott lakókat a tervezett beruházásól?
6. Milyen tervek álltak rendelkezésre?
7. Az esetleges tefveket ki készítette, mennyiért?
8. Az új helyszínről lesz-e konzultáció az ottlakókkal?
9. Hány helyen terveznek még hasonlóan előkészített beruházásokat?
10. Az utóbbi évbekben hány fát telepítettek át máshová és miért?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 26.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Takó Szabolcs

Tisztelt Bogád úr!

Április 26-án érkezett közérdekű adatigénylésére az alábbi tájékoztatást
adom.

A csepeli önkormányzat illetékességi területén nincs Közmosz sétány nevű
közterület.

Üdvözlettel,

Takó Szabolcs
sajtófőnök
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
+36.70.457.4866
[1]www.Csepel.hu
[2]https://www.facebook.com/csepelXXI

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Takó Szabolcs!

Önnel még sosem fordult elő, hogy elírt egy betűt? Ez nyilvánvaló módon rosszhiszemű joggyakorlás és kénytelen leszek első körben a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz fordulni, felháborító válasza miatt!

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Takó Szabolcs


Attachment Kozmosz.pdf
73K Download View as HTML


Tisztelt Igénylõ!

A korábban megküldött „Közérdekû adatigénylés – Kozmosz sétány fái” tárgyú
adatkérésére a csepeli önkormányzat válaszát a csatolt mellékletben
találja.

Üdvözlettel,

Takó Szabolcs
sajtófõnök
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
+36.70.457.4866
[1]www.Csepel.hu
[2]https://www.facebook.com/csepelXXI

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bogád Zoltán:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Csepel Kozmosz sétány

A(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. részére Bogád Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei