Közmunkás-szintfelmérő

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Türr István Képző és Kutató Intézet részére

Türr István Képző és Kutató Intézet nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Türr István Képző és Kutató Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a közfoglalkoztatottak szintfelmérőn elért eredményeinek országos – statisztikai, az egyes közfoglalkoztatottak eredményeire vonatkozó
személyes adatokat nem tartalmazó – összesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 16.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: sajto
Türr István Képző és Kutató Intézet


Attachment image003.jpg
11 Download


Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd úr!

 

Tájékoztatjuk, hogy a közfoglalkoztatottak szintfelmérőjének országos
statisztikai összesítése nem áll rendelkezésünkre. Ilyen feladata
intézetünknek nincs és ilyen céllal adatot nem gyűjtött.

Az egyes képzések keretén belül, a képzés részeként a munkaügyi központok
által  beiskolázott hallgatók tudásszintjének meghatározására került sor.
Ennek célja nem statisztikai adatgyűjtés, hanem egyéni képzési program
meghatározása volt, mely elősegítette, hogy a rendelkezésre álló  mintegy
17 képzési modulból, melyeket és milyen szinten alkalmaz az oktató a
differenciált képzés keretén belül.

Néhány megyében tájékoztató jellegű összesítést végzett intézményünk
melyet teljeskörűen honlapunkon még 2013-ban közzé is tettünk.

 

Üdvözlettel,

Sajtóosztály

[1]TKKILOGŕ2

 

TKKI    Főigazgatóság

   cím:   1054 Budapest, Széchenyi u. 14.

        

P Kérem, gondoljon környezeti felelősségére, mielőtt kinyomtatja ezt az
e-mailt!

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei