Közpénz engedményezése ?

Dr Ivanics Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Dr Ivanics Éva

Tisztelt FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. hány db és milyen összértékű közüzemi számla ellenértékének beszedésére kötött letéti szerződést dr Albert Csilla ügyvéddel,
2. Kérem szíveskedjék a letéti szerződést nyilvánosságra hozatal céljából megküldeni , a letétkezelés és elszámolás költségeinek, azaz a közpénzek útjának megismerése céljából,
3. Ugyanezen jogszabályi hely alapján kérem, szíveskedjék arról is tájékoztatni, hogy 2014. évben, milyen összegű megbízási díjat fizetett ki dr Albert Csilla ügyvédnek a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, és erről állított-e ki számlát -, illetve milyen összegben állított ki számlát dr Albert Csilla ügyvéd.
4. dr Albert Csilla ügyvéd, a FŐKÉTÜSZ javára befizetett, ám saját letéti számlájára beszedett összegből, milyen összegű számlaköveteléssel és
5. milyen összegű megbízási díjjal számolt el a FŐKÉTÜSZ Kft-vel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 16.

Üdvözlettel: dr Ivanics Éva

Hivatkozása ide

Feladó: FÖKÉTÜSZ Kft
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ez egy automatikus levél, kérjük, ne válaszoljon rá!

Tájékoztatjuk, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. az
ügyfélmegkeresések kezelésének hatékonyabbá tétele és meggyorsítása,
illetve az ügyintézés egyszerűsítése érdekében elektronikus üzenetküldési
modult fejlesztett, mely a [1]www.kemenysepro.hu oldalon érhető el. Így
2013. október 15-től elektronikus üzeneteit online felületünkön tudja
eljuttatni hozzánk. Az üzenetküldés mellett a regisztrált felhasználóknak
lehetősége nyílik az adott évi kéményellenőrzés első tervezett
időpontjának lekérdezésére, valamint pótlólagos kéményellenőrzésre és
nyilatkozatra vonatkozó rendeléseit online is leadhatja.

Amennyiben kémény pótellenőrzést kíván megrendelni, úgy azt vagy
honlapunkon keresztül tudja megtenni a regisztrációt követően, vagy az
alábbi linken
([2]http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads...
található nyomtatványt kitöltve, aláírva juttassa el hozzánk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Üzletszabályzatunk értelmében
elektronikus ügyfélmegkereséseket csak a fentiekben írt, a
[3]www.kemenysepro.hu oldalon működő üzenetküldő modulon keresztül tudunk
csak befogadni! Társaságunk egyéb, ügyfélmegkeresések befogadását szolgáló
elérhetőségei nem változtak:

 

Ügyfélszolgálati Iroda: 1142 Budapest, Rákospatak utca 70-72.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 999 0664

Postacím: 1399 Budapest, Pf. 641

Fax: +36 1 332 1150

 

Minden elérhető szolgáltatásunk ingyenes. Bízunk benne, hogy az Ön
könnyebb tájékozódását szolgáló fejlesztéseink elnyerik tetszését!

 

Üdvözlettel,

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. ügyfélszolgálata

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.kemenysepro.hu
2. http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads...
3. file:///tmp/www.kemenysepro.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi iroda
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.


Attachment Doc20150422160948.pdf
512K Download View as HTML


Tisztelt Dr. Ivanics Éva!

Hivatkozással a lentiekben - a Társaságunk részére megküldött email üzenetében - foglaltakra mellékletként csatoljuk válaszlevelünket.

Tisztelettel

JOGI IRODA

FŐKÉTÜSZ
FŐVÁROSI KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.

CÍM: 1067 Budapest, Eötvös utca 21.
PF: 1399 Budapest, Pf. 641
TEL.: +36 1 474 7002
FAX: +36 1 332 1150
WEB: www.kemenysepro.hu
E-MAIL: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr Ivanics Éva:
Csak a(z) FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei