Közpénz portál - Kaposvár

Kurcz Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kurcz Imre

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város jegyzője mikor regisztrálta magát a www.kozpenzpalyazat.gov.hu és hány db. támogatási kérelem közzétételére került azóta sor?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 28.

Üdvözlettel:

Kurcz Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Kurcz Imre

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Továbbra is várom válaszukat!

Üdvözlettel:

Kurcz Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Kurcz Imre

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem, hogy nézzenek utána, hol akadt el az ügy. Az adatkérésre továbbra is várom válaszukat!

Kelt: 2016. szeptember 20.

Üdvözlettel:

Kurcz Imre

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Törzsök Csaba
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Kurucz Imre részére

Tisztelt Kurucz Úr!

Megkeresésére tájékoztatom, hogy www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon
adminisztratív és technikai okokból nem került közzétételre adat
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat által befogadott támogatási
kérelmekről. A hiányosságok pótlására intézkedés történt.

Amennyiben konkrét ügyben közérdekű adatigényléssel kíván élni, azt - a
jogszabályi keretek között - külön is megküldjük az Ön részére.

dr. Csillag Gábor jegyző megbízásából

dr. Törzsök Csaba törvényességi referens
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Tel.: 82/501-541

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kurcz Imre:
Csak a(z) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei