Közpénz portál - Veszprém

Kurcz Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kurcz Imre

Tisztelt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy Veszprém Megyei Jogú Város jegyzője mikor regisztrálta magát a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu és hány db. támogatási kérelem
közzétételére került azóta sor?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 28.

Üdvözlettel:

Kurcz Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Veszprém Önkormányzat
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Kozpenzpalyazat ujigenyles.pdf
32K Download View as HTML

Attachment Kozpenzpalyazat egyeditamogatas.pdf
97K Download View as HTML

Attachment Kozpenzpalyazat palyazat.pdf
102K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Infotv.) 29-30. § alapján, elektronikus úton előterjesztett kérelmére közérdekű adat megismerése iránt az alábbi választ adom:

A www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalra történt eredeti regisztrációról és annak dátumáról nem áll dokumentum a rendelkezésünkre, erre a korábbi jegyző hivatali idejében került sor. Új kollégák hozzáférésének biztosítását 2014. 02. 04-én igényelte hivatalunk, amit csatoltan megküldök.

Az adatbázisban önkormányzatunk részéről 327 db egyedi támogatási kérelem és 346 db pályázat közzétételére került sor. Ezek a számszerű adatok az oldal adatbázisából a kereső segítségével állapíthatók meg. (Csatolva). Ezek hitelességét az adatbázis kezelője, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. igazolja.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatások adatait mint közérdekű adatokat a www.veszprem.hu városi portálon is elérheti, amelyeket az Önkormányzat az Infotv. 33. § szerint honlapján is közzétesz.

Üdvözlettel:

dr. Mohos Gábor
jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kurcz Imre

Tisztelt Veszprém Önkormányzat!

Köszönöm válaszukat.

Üdvözlettel:

Kurcz Imre

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kurcz Imre:
Csak a(z) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Pártfogó ügyvéd

A(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal részére Kurcz Imre által

Adományok listája

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei